Terug naar overzicht

Organisatieteam jongerengroeigroepen zoekt versterking

Het organisatieteam jongerengroeigroepen houdt zich met name bezig met de indeling van jongerengroeigroepen. Ze nodigen de jongeren eind groep 8 uit voor de jongerengroeigroepen en verwerken de aanmeldingen.  Ze onderhoudt ook de contacten met de mentoren en werven nieuwe mentoren voor het nieuwe seizoen.  Ze houdt het overzicht over de diverse groepen en een aantal activiteiten. Het organisatieteam stemt af met de jeugdraad.

Het betreft een aantal vergaderingen per jaar.

Heb je belangstelling of vragen, geeft het dan door via jgg@ngkdeontmoeting.nl of telefonisch met Els van der Vliet 06-18372164.

Contact:
Tijd:
Vacatures:

Neem contact op met contactpersoon

Bijvoorbeeld om uw interesse door te geven of om meer informatie te vragen.