Terug naar overzicht

Notulist van de kerkenraadsvergaderingen

Vanaf eind augustus 2022 zoeken we een notulist die de vergaderingen van de kerkenraad en de pastorale raad wil notuleren.

De raden vergaderen op donderdagavond. In totaal gaat het om ongeveer 10-12 vergaderingen per jaar.

Je bent vooral geschikt als je:

  • blij wordt van het het accuraat verslaan van vergaderingen
  • het niet moeilijk vindt om vertrouwelijke informatie ook vertrouwelijk te houden
  • onze kerk een warm hart toedraagt 🙂

Heb je intresse of wil je meer weten? Neem dan cotnact op met Carin Oltvoort, onze voorzitter van de kerkenraad.

Contact:
Tijd:
  • Tijd per keer: 3 uur per maand (inclusief het notuleren op de avond zelf)
  • Hoe vaak: 10-12 vergaderingen per jaar
Vacatures:
  • Aantal mensen nodig: 1

Neem contact op met contactpersoon

Bijvoorbeeld om uw interesse door te geven of om meer informatie te vragen.