Vacatures

Hieronder vindt u een overzicht van openstaande vacatures binnen onze gemeente.
Geluidstechnicus

Het geluidsteam zoekt extra mensen. Voorkennis is niet nodig, je leert alle technische aspecten tot je een zelfstandige geluidstechnicus bent. Ook is er geen muzikale kennis vereist. Een beetje gevoel voor muziek is wel een pre.

 

Enige inzet is wel gevraagd, meestal komen we als eerste het JFC binnen en vertrekken we (bijna) als laatste.

Iedereen is welkom: man of vrouw, jong of oud.

Lijkt het je leuk om flink bij te leren en wil je de muzikale begeleiding mede mogelijk maken, zoek dan even contact met René Luigjes rene@rocketship.nl

Ongeveer 1 keer per maand op zondagochtend van 08:00 – 11:30/12:00

Contact:
Tijd:
Vacatures:
Organisatieteam jongerengroeigroepen zoekt versterking

Het organisatieteam jongerengroeigroepen houdt zich met name bezig met de indeling van jongerengroeigroepen. Ze nodigen de jongeren eind groep 8 uit voor de jongerengroeigroepen en verwerken de aanmeldingen.  Ze onderhoudt ook de contacten met de mentoren en werven nieuwe mentoren voor het nieuwe seizoen.  Ze houdt het overzicht over de diverse groepen en een aantal activiteiten. Het organisatieteam stemt af met de jeugdraad.

Het betreft een aantal vergaderingen per jaar.

Heb je belangstelling of vragen, geeft het dan door via jgg@ngkdeontmoeting.nl of telefonisch met Els van der Vliet 06-18372164.

Contact:
Tijd:
Vacatures:
Pastoraal werkers

De meeste kringen hebben één of meerdere pastoraal medewerkers. Maar sommige kringen niet. We zouden graag hebben dat die kringen ook bezet zouden worden. Maar ook als in jouw kring als een pastoraal werken actief is, dan nog zou aanvulling super fijn zijn!

 

Als pastoraal medewerker onderhoudt je contact met gemeenteleden en bezoekt hen, luistert, bemoedigt en moedigt hen aan op de weg met de Here Jezus.

Je hebt interesse in wie de ander is en leeft vanuit een levend geloof. Je belooft geheimhouding in een dienst waarin je als pastoraal medewerker wordt benoemd.

Het aantal mensen dat je gaat bezoeken kun je zelf bepalen. Pastoraal medewerker worden geeft je ook de kans om zelf nieuwe mensen te leren kennen.

Heb je interesse? Neem dan contact op met je wijkouderling of wijkpredikant.

Contact:
  • je wijkouderling of wijkpredikant
  • Zie scipio
Tijd:
Vacatures:
Kring coördinatoren wijk 3-6-7-14

6 wijken in onze kerk hebben geen coördinator(en).

Wijk 3 Voorthuizen De Wheem

wijk 6 Voorthuizen Centrum

wijk 7 Voorthuizen Noord/Oost

wijk 14 Barmeveld Zuid Oost

Als kring coördinator vind je het leuk om de leden van  je wijkkring met elkaar te verbinden. Je hoeft niet alles alleen te doen, je bent de aanjager.

Je kunt aan het begin van het kerkseizoen de kring oproepen om samen koffie te drinken. Dat kan bij iemand thuis of in De Koppeling.

Samen kun je dan bepalen op welke manier je als wijkkring met elkaar zult optrekken. Een bbq, wandelen rond Zeumeren, de hele wijkkring bakt, een stampotten buffet in de winter ….Willen jullie een kring-nieuwsbrief? Zieke kringleden of nieuwkomers krijgen een bloemetje via de lief en leedpot, die door één van de kringleden wordt beheerd. Als er iemand in de wijkkring ziek wordt, zet je een eventuele hulpvraag uit in de kring.

Woon jij in één van deze wijken en heb je interesse? Neem dan contact op met je wijkouderling of (als er geen ouderling is) je wijkpredikant.

Liesbeth Besselsen is een kringcoordinator en schrijft over haar rol:

Als kringcoördinator proberen wij het contact te houden met de buurt. Dat is bijvoorbeeld een bloemetje langsbrengen bij een jubileum, een welkomstcadautje als er iemand nieuw is komen wonen, of een fruitmand bij ziekte.

1x per halfjaar hebben we een kringteamvergadering, om even kort te bespreken wat er speelt.
Er is een rooster in de omloop, waarbij de kringen elkaar afwisselen om te helpen koffie schenken na de dienst. Het is de bedoeling dat wij daar mensen voor vragen als we op het rooster staan.
Ook is het leuk om af en toe een buurtkring activiteit te organiseren: Wij hebben dit tot nu toe 1 x gedaan i.v.m. corona, een gezellige borrel, waarbij iedereen iets mee had genomen voor bij de borrel.
Neem contact op met je wijkouderling of met Liebeth Besselsen
Contact:
Tijd:
  • Tijd per keer: 2 uur
  • Hoe vaak: 1x per maand
Vacatures:
  • Aantal mensen nodig: 6