Startweekend volleybal

Algemene informatie:
  • Bij deze geef ik mij (ons) op voor het volleybaltoernooi van NGK de Ontmoeting op zaterdag 3 September 2022 vanaf 19.00
    • Individuele opgave is mogelijk. Bij voldoende aanmelding zullen wij een team samenstellen.
  • Locatie: Sportzalen JFC
  • De spelregels en aanvullende voorschriften zullen minimaal 1 week voor het volleybaltoernooi naar de contactpersoon van het team gestuurd worden.
  • Voor meer info kunt u contact opnemen met de commissie via startweekend@ngkdeontmoeting.nl
  • Kunt u, om wat voor reden dan ook, niet meedoen met het volleybaltoernooi? Dit graag uiterlijk 31 Augustus kenbaar maken via bovengenoemd email adres. Dat geldt alleen voor mensen die zich hebben opgegeven.