Peutergroep

Tijdens de zondagmorgendienst draaien in onze gemeente twee peutergroepen voor de kinderen van 2 en 3 jaar. Kinderen vinden onderdak bij of de Schaapjes of de Visjes. Ook kinderen van gasten zijn hartelijk welkom! Beide lokalen liggen tegenover elkaar in een gang van het Johannes Fontanus College. Onze gastvrouw of -heer bij de ingang van de kerk zal u graag de juiste weg wijzen.

 

In elke peutergroep komen ongeveer vijftien kinderen. Ze worden begeleid door volwassenen in combinatie met tieners die hiervoor wisselend op het rooster staan. Als alle kinderen – voor aanvang van de dienst – gebracht zijn kunnen ze eerst een poosje spelen met het aanwezige speelgoed. Daarna zitten de kinderen in de kring. Er wordt een liedje gezongen, waarin alle kinderen persoonlijk welkom worden geheten.

De kinderen mogen dan naar een bijbelverhaal luisteren. Na het verhaal bidt de leiding met de kinderen en  mogen de kinderen zelf zeggen welke liedjes er gezongen worden. Soms worden hierbij instrumenten gebruikt.

 

,,In het lokaal hebben we tafels klaarstaan waar we nog een werkje aan maken. Dit kan plakken of verven of kleuren zijn. In ieder geval proberen we het bijbelverhaal op een creatieve manier te verwerken. De werkjes mogen natuurlijk ook mee naar huis genomen worden! Tot slot eten we nog een lekker koekje met elkaar. Als er nog tijd over is doen we nog een spelletje met de kinderen of kunnen ze zelf nog even spelen”, vertelt Gerjoke van der Hart, contactpersoon voor de peutergroepen. ,,We vinden het belangrijk dat ook de peuters zich in de kerk prettig voelen. Dat er voor hen een eigen plek is waar ze leeftijdgenootjes leren kennen. Dat de kinderen zich veilig voelen vinden we belangrijk. Daarom is bij ons het motto: ,,Er mag een heleboel en er hoeft niet zoveel”.