Terug naar overzicht

12. Samen uitdelen

Ondersteuning van behoeftige mensen die eten, drinken en andere zaken voor hun gezin nodig hebben en die dit zelf niet alleen kunnen opbrengen. Dit kan via vaste actie (inzamelen voor de voedselbank)

  • Maandelijks voedselbankactie. Incidentele acties voor wisselende doelgroepen. Ideeën brainstormen. Haalbaarheid toetsen. Plan opstellen, taken verdelen, uitvoeren.
  • Een ieder die oog heeft voor de behoeftige naaste en die ervaren is in de digitale omgeving
  • 1x in de 2 maanden. Start 11 septembe 2023
  • Geen specifieke einddatum
  • 6/7 mensen, we zijn nu met 4
  • Ineke Rietberg

Neem contact op met contactpersoon

Bijvoorbeeld om u aan te melden of om meer informatie te vragen.