Terug naar overzicht

18. Nog te vormen groep – Integratieteam

Welkom, ontmoeten gasten en nieuwe gemeenteleden

  • Het is niet een groeigroep, maar een aanvulling op het welkomstteam, zodat er na de dienst gemeenteleden herkenbaar zijn voor gasten, bijvoorbeeld door key-koord, zodat nieuwe mensen gezien worden, als ze vragen hebben ze die kunnen stellen, evt verbinden met een contact persoon of ze nog eens contacten.
  • mensen die > 2 jaar lid zijn
  • Tijdens koffiedrinken na de dienst, roulerend
  • Geen specifieke einddatum
  • Zou mooi zijn als 10-20 gemeenteleden dit willen afwisselen
  • Els van der Vliet

Neem contact op met contactpersoon

Bijvoorbeeld om u aan te melden of om meer informatie te vragen.