Terug naar overzicht

8. Meer van de Heilige Geest

Verdieping in het werk van de Heilige Geest in en door ons tot opbouw van Gods Koninkrijk

  • Samenkomst waarin we lief en leed delen, onderwijs ontvangen, voor elkaar bidden en met elkaar leren hoe we de gaven van de Heilige Geest mogen gebruiken in de praktijk van elke dag, tot eer van God om de ander te dienen.​
  • Iedereen kan lid worden
  • 4 wekelijks, dinsdagavond (bestaande groep) Nieuwe groep: avond in overleg
  • Per jaar kiezen we een methode/onderwerp, je kan per jaar aanhaken.
  • Geen limiet, als het te groot wordt, gaan we splitsen. We staan op het punt een nieuwe groep te starten.
  • Ton Veldhuizen / Janet Luigjes / Rob Vonk / Annemarie Dorland

Neem contact op met contactpersoon

Bijvoorbeeld om u aan te melden of om meer informatie te vragen.