Terug naar overzicht

20. Leeskring

Met elkaar doorpraten over een boek dat van belang lijkt voor het christelijk geloof en/of leven.

  • Een (deel van een) boek zelfstandig lezen en daarna gezamenlijk bespreken
  • Iedereen kan lid worden
  • 1 keer per maand
  • Geen specifieke einddatum
  • Ongeveer 10 personen (huidige groep is 11 deelnemers, bij voldoende belangstelling kan een tweede groep gestart worden)
  • Ad de Boer

Neem contact op met contactpersoon

Bijvoorbeeld om u aan te melden of om meer informatie te vragen.