Terug naar overzicht

19. Groeigroep – engelstalig

Discipelschap en bijbelstudie

  • Wel en wee / bijbelstudie / gebed
  • Mannen, voertaal is hoofdzakelijk Engels, interkerkelijk
  • Gemiddeld om de 3 weken
  • ca 5 jaar
  • 4 tot 5
  • Chris Steyn

Neem contact op met contactpersoon

Bijvoorbeeld om u aan te melden of om meer informatie te vragen.