Ontmoetingspunten

Al lange tijd moeten we het doen met een manier van kerkzijn die eigenlijk niet bij de kerk past; ieder in zijn eigen huis. Soms misschien wel gemakkelijk, fijn en rustig. Maar er ontbreekt iets belangrijks aan ons kerkzijn. Veel van ons voelen dat ook. We zien elkaar niet lachen, we kijken elkaar niet in de ogen, we worden misschien zelfs überhaupt niet gezien. Voor een grote samenkomst zoals we die gewend waren, is er nog geen mogelijkheid. Wel voor kerkzijn op het niveau van de kleine en middelgrote groepen. We noemen dit ontmoetingspunten. We zijn ervan overtuigd dat hier een gouden kans ligt! Een kans waar we graag iets mee willen doen!

Wat gaan we doen?

Vanaf 12 september 2020 organiseren gemeenteleden 'ontmoetingspunten' in Barneveld en Voorthuizen (en soms daarbuiten); plekken om elkaar en God te ontmoeten in klein verband. Wij geloven dat deze ontmoetingspunten een antwoord zijn om in deze tijd toch kerk te zijn. Lees hieronder meer over de verschillende initiatieven, en, nog beter, meld je direct aan.
Samen buiten kerk zijn

Samen een buitendienst beleven op het terrein van Wim Broekhuizen. Zolang het weer het toelaat en er animo is.

We komen bij elkaar in de kantine van de zorgboerderij met maximaal 30 personen.We kijken daar samen de online dienst. Iedereen moet van tevoren laten weten of ze komen.

We houden de RIVM richtlijnen in acht en iederee neemt zijn/haar eigen koffie/thee mee.

 • Alle gemeenteleden
 • Ruimte voor tussen de 20 - 50 mensen
 • Wim Broekhuizen
Luisteren naar Gods stem

Iedere maand ontmoeten wel elkaar. Afwisselend fysiek en online. We willen samen van elkaar en de Heilige Geest leren. En we delen onze ervaringen over hoe God spreekt. We richten ons op een intiemere relatie met de Heilige Geest en op de groei van de gaven van de Geest in ons leven en in de gemeente. Wij willen als groep elkaar helpen en steunen bij het beantwoorden van vragen als: Hoe doe je dat, luisteren naar Gods stem? En wat ‘hoor’ je dan? En als ik Hem dan ‘hoor’? Wat dan? Is dat niet eng of zo?

 • Iedere geïnteresseerde in Gods stem (dus ook jongeren)
 • Maximaal 10, dan wordt er gesplitst
 • Ton Veldhuizen, Annemarie Dorland
Discipelschap ontdekken in de praktijk

1x per week / per 2 weken met elkaar zeven grote uitspraken van Jezus onderzoeken en ontdekken hoe we deze uitspraken in onze levens toe kunnen passen.

 • Iedereen die op zoek is na verdieping in het navolgen van Jezus Christus
 • Meerdere groepen van 3 - 5 elk
 • Chris Steyn
Buiten en binnen de gemeente helpen

1x per maand een klus doen voor iemand anders en 1x per maand elkaar ontmoeten.

 • Iedereen
 • Max. 7 (vanaf 16 jaar)
 • Gerrit Takken
Samen eten en praten

1x per twee weken nodigen we mensen die niet actief zijn in een groep aan tafel uit en spreken we over geloofsvragen.

 • iedereen
 • Max. 7
 • Wilma Takken
Samen lezen, samen praten

1x per 2 of 3 weken met elkaar doorpraten over (fragmenten uit) een boek dat van belang lijkt voor het christelijk geloof en/of leven. Bijv. Tom Wright, Goede Vrijdag: de dag dat de revolutie begon, of Rutger Bregman, De meeste mensen deugen.

 • Iedereen
 • Maximaal 6
 • Ad de Boer
Soep, brood en de preek

Om de maandag van 18.45 tot 20.00 uur (behalve vakanties) eten we soep en brood op Wilgenborg 7 in Barneveld, lezen we de preektekst van de zondag ervoor en praten we door over op welk punt jij je aangesproken voelde in de preek en wat ga er mee gaat doen. We evalueren de preek niet maar zijn alleen positief. De terugkerende vraag is: op welk punt voelde jij je aangesproken in de preek en wat ga je hiermee doen? We eindigen met groepsgebed.

De samenstelling van de groep kan wisselen. Opgeven uiterlijk de woensdag voorafgaand aan de avond.

 • Elk gemeentelid vanaf 16 jaar
 • Max. 10 per bijeenkomst (vol is vol)
 • Guido van den Bos
Samen streamen

Behoefte om samen met gemeenteleden de kerkdienst te kijken? Wij brengen gemeenteleden die hun huis op zondag vanaf 9.45 beschikbaar willen stellen in contact met mensen die graag ook met anderen de dienst willen bekijken. Men kan dan de dienst met elkaar vieren. Er is een groot TV- of beeldscherm zodat iedereen de dienst goed kan volgen. Als er kinderen in de bijbelklasleeftijd zijn, kan één van de aanwezigen een alternatief programma opzetten voor de kinderen (vooraf afstemmen), de reguliere dienst volgen of een alternatief programma (bijvoorbeeld Beam) verzorgen. Na afloop wordt er met elkaar koffie en thee gedronken, is er limonade voor de kinderen en wordt er als dat gewenst is, met elkaar nagepraat over de dienst en eventueel gegeten (bring&share lunch).

 • Stellen, gezinnen, alleenstaanden
 • 4-15 personen ( afhankelijk van beschikbare ruimte in gasthuis)
 • Els van der Vliet
Samen uitdelen

We delen uit aan mensen die hulp nodig hebben, behoefte hebben aan een steuntje in de rug. In deze tijd hebben immers veel mensen gebrek aan basisbehoeften. Denk aan voedsel, kleding en andere middelen. Het kan diegene zijn bij jou in de straat, in de kerk, op je werk, mensen in Nederland of buiten Nederland. We bieden hen praktische hulp in de vorm van een tas, een doos waarin die middelen zitten waar een alleenstaande of een gezin mee geholpen zou zijn. Dit alles willen we doen onder zegen van onze Here God: God geeft Zijn genade in overvloed, zodat u niet alleen zelf krijgt wat nodig is, maar het ook royaal met anderen kunt delen (2 Kor. 9).

 • Heel de gemeente.
 • 5 mensen die als basisgroep het geheel willen organiseren. En daarnaast een groep mensen die willen helpen met ophalen, sorteren, verpakken en uitdelen. In de laatste week van september willen we starten met de eerste bijeenkomst van de basisgroep om de eerste actie te regelen.
 • Ineke Rietberg
Elkaar en God ontmoeten op het Kootwijkerzand

Wekelijks komen we bij elkaar op het Kootwijkerzand (als het weer het toelaat) om te zingen, na te praten over de dienst en elkaar te ontmoeten. Voor de kinderen is er altijd wel iemand die een balletje wil trappen, boompje wil klimmen of iets anders wil doen.

 • Iedereen
 • Onbeperkt
 • Heidi van der Kruijff, Johanneke Smits
Samen beleven, samen opvoeden

Als jonge gezinnen bekijken we een gezinsdienst (Henkie show / Mozaïek 0318 / eigen invulling met liederen). We komen bij elkaar op de 1ste en 3de zondag middag van de maand vanaf 15uur met vrijblijvende opgave. Meld je uiterlijk aan op vrijdag voor 17uur. De definitieve indeling waar welke mensen ontvangen worden volgt uiterlijk zaterdag 9:30uur.

 • Gezinnen met jonge kinderen (3-10 jaar)
 • 3 gezinnen per huiskamer. Bij droog weer gezamenlijke ontmoeting in de natuur met alle opgegeven gezinnen.
 • Annamarie en Jos van Meggelen
Bewuster Eten en Koken (BEK)

Eén keer per twee weken komen we bij een deelnemer met ruime keuken bij elkaar om elkaar te ontmoeten en met elkaar meeleven terwijl we samen koken en eten. Daarbij willen we ons ook verdiepen in goed, verantwoord en lekker eten.

 • Iedereen tussen 16 en 100 die zijn/haar kookkunsten (verder) wil ontwikkelen of delen en graag met anderen samen eet en niet bang is om eens iets anders te eten
 • Maximaal 8 personen (per groep) in de leeftijd van 16— 100 jaar, die hun kookkunsten willen delen of hun kook- kunsten willen verbeteren (en niet bang zijn nieuwe din- gen te proberen).
 • Hans Wolting
Heel het leven

Aan de hand van vijf videotoespraken van 15-20 minuten (één van Jan Maarten Goedhart en vier van Dave Bookless) willen we de vraag bespreken: Wat betekent het Koninkrijk van God voor onze betrokkenheid bij een rechtvaardige wereld en zorg voor Gods schepping? Wat leren we hierover uit de Bijbel en hoe geven we dat handen en voeten? De video’s zijn gemaakt door New Wine Nederland en gaan over het thema ‘Heel het leven’ van de Zomerconferentie 2020 die vanwege corona niet doorging. Zie deze link . Daar is ook bij elk van de vijf thema’s gespreksmateriaal beschikbaar.

Er is gespreksstof voor vijf (en waarschijnlijk meer) bijeenkomsten.

 • iedereen
 • max. 6
 • Ineke de Boer
Colours of faith

Met elkaar kunst maken tot eer van God! Elke keer dat we bijeenkomen bereid één iemand een thema voor uit de bijbel waar we gericht op gaan brainstormen en gericht op een tekst uit de bijbel bijvoorbeeld. Onder het maken van de kunst (kan heel erg variëren, ligt aan de groep)zetten we muziek op en aan het einde kunnen we bidden. We maken verschillende vormen van kunst; schilderen, tekenen maar denk ook aan op glas tekenen en schilderen, iets met klei etc. In overleg kunnen we kijken wat we dan allemaal gaan maken

Eén keer in de maand komen we bijeen op de donderdagavond. Van 19:00 tot 19:30 is de instroom om en om 19:30 gaan we beginnen. Als je je aanmeld voor deze ontmoetingspunt is de verwachting dat je de eerste drie bijeenkomsten erbij bent zodat we niet verrast worden bij de voorbereidingen.

 • Mensen die enthousiast zijn over God, Hem groot willen maken door samen kunst te maken en ook met andere christenen over Hem te mogen praten en met Hem. Je hoeft niet perfect te kunnen tekenen en schilderen maar het gaat juist om het gevoel wat je erin legt en eraan beleefd. Tenslotte zijn er altijd nog anderen die je te hulp kunt vragen als het niet lukt.
 • 7
 • Wendy Blankespoor
‘Samen in 1 jaar de Bijbel door!’

Binnen de Kerk aan het Plein is een jaar geleden een groep van 20 mensenbegonnen met een Bijbel leesplan om in 1 jaar de Bijbel door te lezen. Gemiddeld lees je dan elke dag drie hoofdstukken van eenzelfde Bijbelboek, elke dag van de week uit een andere Bijbelboek. De week erop lees je verder en op deze manier krijg je oog voor grote lijnen. Het lijkt nogal een opdracht om dit dagelijks te doen, maar het bleek iedereen erg mee te vallen. Het kost je per dag 15-20 minuten. Vergelijk dat eens met de tijd die je besteedt aan tv, mobiele telefoons of andere schermpjes.

Onze groep deelt samen een app en daarop kan iedereen vragen of opmerkingen kwijt, terwijl we om beurten elke week een overzicht geven van wat ons raakt. Een aantal keren kwamen we ook samen om ervaringen te delen. De lezingen op zaterdag en zondag zijn korter en die dagen kunnen worden gebruikt om dingen in te halen. Soms raak je achterop in het rooster en dan is het geen probleem om een stuk over te slaan en verder te gaan waar de groep is gebleven. Door het samen te doen, stimuleer je elkaar om door te gaan en leer je van elkaar hoe dat kan.

Het lijkt ons mooi om ook in NGK De Ontmoeting een soortgelijke Bijbel leesgroep op te starten en 1 januari is dan een mooie datum om ermee te starten. Wanneer het te veel is om in 1 jaar de Bijbel door te lezen zou je hetzelfde rooster ook in 2 jaar kunnen afwerken. Dan blijven we wel gelijktijdig met dezelfde Bijbelboeken bezig en kunnen daarover dingen delen. De groep kan in verleg besluiten om af en toe samen te komen voor overleg, een wandeling of een maaltijd.

Dus we volgen samen eenzelfde Bijbel leesrooster, delen wat ons uit de gelezen gedeelten aanspreekt in een Whatsapp groep en bemoedigen elkaar. Met enige regelmaat overleggen we hoe het gaat en bekijken we of er behoefte is aan meer contact. Doel is elkaar te stimuleren in het kennen van onze Heer en Zijn Woord.

Voel je ervoor om mee te doen met dit initiatief, geef je dan op bij Willie Bekebrede of bij Henk en Marian van der Velde.
Rond Kerst en Oud en Nieuw hoor je dan meer.

 • Iedereen
 • Max. 6 per groep (een groep in Voorthuizen en een groep in Barneveld)
 • Willie Bekebrede, Henk en Marian van der Velde
Wandelen, eten en elkaar ontmoeten

Wil je nieuwe en bestaande gemeentelden beter leren kennen en ontmoeten tijdens een wandeling of maaltijd? Op zoek naar diepgang in gespreken met de bijbel open? Meld je dan aan voor deze bijeenkomsten 1x per maand.

 • Iedereen
 • Max. 10 voor een wandeling, max. 6 voor een maaltijd.
 • Gerrita en Martin ten Hoven
Sporten en ontmoeten

1 x per 2 weken op zondagmiddag gaan we in op een thema wat kan ons inspireren en wat we kunnen toepassen in een training. Daarna een leuke warming up en een gezellige training. We plannen zeven bijeenkomsten in tot aan de kerst (zie de knop ‘meld je aan).

 • Ieder die het leuk vindt om te sporten of interesse heeft vanaf 18 jaar, bij voorkeur jong en oud en van verschillende generaties (ook voor mensen die anderen willen ontmoeten / beter leren kennen).
 • Max. 15 (bij meer splitsen)
 • Marianne Erkelens, Henk-Jan Dorland
Walk with Jesus

Elkaar tot een hand en een voet zijn, samen groeien in het beter begrijpen van Gods Woord, ontdekken wat Gods Geest in jouw leven wil doen en daar steeds meer naar gaan leven. Belemmeringen ontdekken, uitspreken en opruimen, leven vanuit de volheid van Gods Geest. Elkaar aansporen om tot de kern te komen, trouw te zijn aan God, elkaar en je roeping, lief te hebben. Dat is wat dit ontmoetingspunt wil bereiken.

Als je je opgeeft verbind je je voor een langere periode aan een groep vrouwen. Je kiest vooraf wat je gaat doen: Wandelen met in je jaszak een bijbeltekst of vragen (materiaal na preek bijvoorbeeld) en onderweg help je elkaar om bij de kern te blijven, stil te zijn, te delen, te bidden, te zingen op een mooie plek. Of je kiest voor bijbelstudies van Beth Moore (bethmoore.nl) of overdenkingen uit ‘Lichter Leven’ (Eva 2020).

 • Je buurvrouw, vriendin of gemeentelid uit de kerk, die ook een verlangen heeft om te luisteren naar Gods stem. Oudere en jongere vrouwen. Meld je aan en geef aan welke ochtend je voorkeur heeft, we zorgen dan dat je gekoppeld wordt. Daarna regelt je eigen groep het contact met elkaar.
 • Max. 6, als je gekoppeld wordt start je met iets minder, zodat je nog ruimte hebt om zelf anderen uit te nodigen en nog iets te groeien.
 • Alinda Pronk
Samen weer naar de kerkdienst

Samen in een kleine groep de kerkdienst volgen en deze daarna kort bespreken. Zo luisteren naar de stem van Jezus voor ons leven en dat doen. We komen om de week samen. Zondagmorgen 10.00 uur bij een van de deelnemers aan huis of buiten als dat kan. Daarna koffie drinken, korte wandeling of samen iets eten. We doen dit als dat mogelijk is steeds bij toerbeurt bij een van de deelnemers thuis. En we vertellen hoe het met ons gaat. We bidden voor elkaar, de gemeente en de wereld.

 • Mensen met het verlangen om vooral gezamenlijk in een kleine groep de kerkdienst te volgen in deze corona tijd. Mensen die wij kennen maar ook die ik nu nog wat minder goed ken en uit andere leeftijdsgroepen.
 • 6 - 10 personen
 • Rika en Adriaan van Vuren
Samen kerk zijn bij SSS/De Meerwaarde

Als leden van kring 13 willen we elkaar ontmoeten en bemoedigen en gezellig samen zijn. Iedere zondagmorgen welkom in de kantine bij SSS/De Meerwaarde om samen de online dienst te beleven. Vanaf 9.45 uur inloop en staat de koffie klaar. Om 10.00 uur start de livestream. Ook aan het einde van de dienst is er koffie en gezellig samenzijn.

 • Alle kringleden uit kring 13. Voor de aller kleinsten zorgen we voor oppas.
 • Max. 30 personen
 • Esther de Rooij