Ontmoetingspunten

Wat gaan we doen?

Vanaf 4 september 2022 organiseren gemeenteleden 'ontmoetingspunten' in Barneveld, Voorthuizen en daarbuiten; plekken om elkaar en God te ontmoeten in kleine groepen.
Wij geloven dat deze ontmoetingspunten een antwoord zijn om in deze tijd kerk te zijn:
* We zien elkaar
* We luisteren naar Gods woord
* We vormen een gemeenschap
* We zijn verbonden in generaties
* We voeren geloofsgesprekken
* We verwelkomen de ander
 
Lees hieronder meer over de verschillende initiatieven en meld je aan om mee te doen aan een groep of om een nieuwe groep te vormen.
1. Eet+Groeigroep – dinsdagavond

Samen eten en Bijbelstudie/geloofsgesprek

 • 1x per 2 weken komen we op dinsdagavond bij elkaar. We eten eerst samen om 18:30 u en doen aansluitend Bijbelstudie. We sluiten uiterlijk 21:30 u af met gebed.
 • De groep gaat alleen door als iedereen kan komen. We vragen commitment voor aanwezigheid.
 • Eens per 14 dagen
 • Geen specifieke einddatum
 • Nu 6 leden, nog plaats voor 2 leden
 • Willie Bekebrede
2. Nog te vormen groep – Boek(-en) of cursus

Behandeling van een thema/onderwerp aan de hand van boek(-en) of cursus.

 • Zelf doornemen, en dan eens per maand bespreken
 • Iedereen kan lid worden
 • Maandelijks
 • 1 jaar
 • Geen limiet, als het veel wordt, gaan we splitsen
 • Kernteam
3. Groeigroep – donderdagavond

Ontmoeting, naar elkaar omzien, de themadiensten-/preken met behulp van de vragen van de predikanten te bespreken.

 • Koffie, rondje lief en leed, vragen bespreken
 • Voorkeur voor 40-60 jarigen
 • Eens per 3 weken (start 22 september)
 • Geen specifieke einddatum
 • Er is in ieder geval nog plaats voor 2 mensen
 • Ali de Vos
4. Wandelen met Jezus

Onderling contact, het leven delen, groeien in geloof en wandelen

 • Start met koffie/thee, bijbel lezen en delen. Wandelen en bidden met en voor elkaar.
 • Iedereen kan lid worden
 • 1x per maand
 • Geen specifieke einddatum
 • Geen limiet, als het veel wordt, gaan we splitsen
 • Alinda Pronk / Mirjam van Ginkel
5. Groeigroep – zondagavond

Ca. 8 jaar geleden opgezet voor jongeren die – na het volgen van Youth Alpha cursus – graag met iets soortgelijks door wilden gaan, maar (destijds het enige alternatief) belijdenis catechesatie nog te vroeg vonden. Inmiddels is het een meer reguliere groeigroep met leden van m.n. begin tot midden 20.

 • Koffie, bijkletsen, inhoudelijk deel (meestal uur tot 5 kwartier) en afsluiten met een drankje/hapje. Inhoud verschilt per periode. Van o.a. regulier GG-materiaal, tot Alpha Gebedscursus, tot nu een specifiek boekje.
 • Op dit moment m.n. jongvolwassenen. Leden denken nu na over komend jaar en opzet. Bijv. extra leden w.o. ouderen.
 • Gemiddeld eens in de 3 weken
 • Geen specifieke einddatum
 • Geen limiet
 • Marianne en Jasper Bomhof
6. Buiten en binnen de gemeente helpen

Mensen in de Barneveldse samenleving helpende handen bieden via St. Present

 • Zaterdagsmorgens 1x per maand voert de groep een klus uit die door St. Present is aangegeven. In principe 1x per 2 maanden komen we op een avond bij elkaar voor een korte overdenking aan de hand van een bijbel tekst en om voor de projecten te bidden.
 • Iedereen kan lid worden
 • Geen specifieke einddatum
 • We zijn nu met ons zevenen en 1 of hooguit 2 erbij kan nog, anders moet er een tweede groep gevormd worden.
 • Gerrit Takken
7. Nog te vormen groep – Eet/Groeigroep

Met elkaar optrekken

 • Eten en groeigroep-idee daaraan gekoppeld
 • Een gemêleerde samenstelling, oud/jong, alleen/samen etc.
 • Een keer per maand
 • Geen specifieke einddatum
 • Geen limiet, als het veel wordt, gaan we splitsen
 • Kernteam
8. Meer van de Heilige Geest

Verdieping in het werk van de Heilige Geest in en door ons tot opbouw van Gods Koninkrijk

 • Samenkomst waarin we lief en leed delen, onderwijs ontvangen, voor elkaar bidden en met elkaar leren hoe we de gaven van de Heilige Geest mogen gebruiken in de praktijk van elke dag, tot eer van God om de ander te dienen.​
 • Iedereen kan lid worden
 • 4 wekelijks, dinsdagavond (bestaande groep) Nieuwe groep: avond in overleg
 • Per jaar kiezen we een methode/onderwerp, je kan per jaar aanhaken.
 • Geen limiet, als het te groot wordt, gaan we splitsen. We staan op het punt een nieuwe groep te starten.
 • Ton Veldhuizen / Janet Luigjes / Rob Vonk / Annemarie Dorland
9. Groeigroep – woensdagavond

Samen leren uit de bijbel en onderhouden van contacten. Samen groeien.

 • Elke keer een onderwerp vanuit thema-preken als dit mogelijk is. Soms eigen inbreng.
 • Iedereen kan lid worden
 • Per bijeenkomst spreken we af. Gemiddeld 1 x per maand
 • Geen specifieke einddatum
 • max 10/12 personen
 • Ton en Gerda Luigjes
10. Nog te vormen groep – Seniorengroep

Gespreksgroep voor Ouderen

 • Volgens het omegaprincipe
 • Senioren
 • Nog niet bekend
 • Geen specifieke einddatum
 • Geen limiet, als het veel wordt, gaan we splitsen
 • Henk van der Velde
11. Nog te vormen groep – Koken/eten

Verbinding/gesprek door samen te eten/koken

 • Bij toerbeurt bij een van de deelnemers eten. Degene waar het is, verzorgt de maaltijd (eventueel met hulp/inbreng) van de andere deelnemers
 • Iedereen kan lid worden
 • Maandelijks
 • Geen specifieke einddatum
 • Praktisch gezien, denk ik maximaal 6 deelnemers, maar dat valt te overleggen.
 • Elise Kampman (mede-leider gezocht)
12. Samen uitdelen

Ondersteuning van behoeftige mensen die eten, drinken en andere zaken voor hun gezin nodig hebben en die dit zelf niet alleen kunnen opbrengen. Dit kan via vaste actie (inzamelen voor de voedselbank)

 • Maandelijks voedselbankactie. Incidentele acties voor wisselende doelgroepen. Ideeën brainstormen. Haalbaarheid toetsen. Plan opstellen, taken verdelen, uitvoeren.
 • Een ieder die oog heeft voor de behoeftige naaste en die ervaren is in de digitale omgeving
 • 1x in de 2 à 3 maanden
 • Geen specifieke einddatum
 • 6/7 mensen, we zijn nu met 5
 • Ineke Rietberg
13. Groeigroep – woensdagochtend

Bijbelstudie, bespreken van de thema preken.

 • Op de woensdagochtend bij toerbeurt bij iemand thuis. Soms wordt er gewandeld in het Schaffelaarse Bos.
 • Nu komen alleen vrouwen, mannen zijn ook welkom.
 • Eens per 14 dagen
 • Geen specifieke einddatum
 • Geen limiet
 • Wieja Reemst
14. Alpha Youth cursus

Vraag je je af of er meer is? Ben je op zoek naar de zin van je leven? Loop je rond met andere levensvragen of wil je meer te weten komen over het christelijk geloof?
Dan is Alpha Youth echt iets voor jou!
Vanaf 11 januari starten we vanuit de NGK de Ontmoeting een Alpha Youth voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar oud. Tijdens 10 interactieve meetings gaan we samen op zoek naar antwoorden.
De avonden starten om 18.00, we eten dan eerst gezellig samen. Daarna is er een kort, inspirerend verhaal en praten we daar met z’n allen over door. De avond is om 21.15 klaar.
Ben jij nieuwsgierig of is dit iets voor een jongere in jouw omgeving?! Voor meer informatie of contact kun je mailen naar alphayouth@ngkdeontmoeting.nl of spreek ons aan! Wil je erover bellen of appen dan kan dat op 06 308 706 41 (Joanna).

Om deze Alpha Youth te faciliteren zijn we nog op zoek naar mensen die voor de jongeren willen bidden en/of willen koken. Meer informatie daarover volgt later. Mocht je je enthousiasme alvast willen delen, dan kan dat natuurlijk bij ons!

 • Avond (18:00 - 21:15), inclusief eten
 • Jongeren tussen de 16 en 25 jaar oud
 • Wekelijks. Eerste bijeenkomst op 11 januari
 • Zolang het programma loopt (10 bijeenkomsten)
 • Geen limiet, als het veel wordt, gaan we splitsen
 • Joanna Bouwman
15. Groeigroep – donderdagavond

1 keer per 3 weken een preek vanuit het jaarthema bespreken

 • Eerst gezellig praten, daarna start het serieuze gedeelte
 • Iedereen kan lid worden
 • 1 keer per 3 weken
 • Geen specifieke einddatum
 • Geen limiet, als het veel wordt, gaan we splitsen
 • Arthur Lakerveld
16. Nieuwe groeigroep – Veller – woensdagavond

Samen groeien in geloof, gezelligheid en opbouwen/uitbouwen van het onderlinge contact in de wijk Veller. De groeigroep richt zich op volwassenen.

 • In de avond, als groeigroep, met om-beurten inhoudelijke voorbereiding en ontvangen van de groep (thuis).
 • We hebben naar interesse geïnformeerd bij leden van kring 16, met opgroeiende kinderen, specifiek in Veller. Maar als er animo van anderen is, kunnen we kijken of dat ook past.
 • 1x per 3 weken
 • Geen specifieke einddatum
 • Geen limiet, als het veel wordt, gaan we splitsen
 • Jasper en Marianne Bomhof
17. Groeigroep – maandagavond

Elkaar zien in verbondenheid van Christus.

 • Wij willen komend seizoen een boek gaan bespreken (‘Niemand is als hij – Geloven als Job’ van Henk Binnendijk).
 • Iedereen kan lid worden
 • 1x per 14 dagen op maandagavond
 • Geen specifieke einddatum
 • Het 'moet' in een woonkamer passen. Ongeveer 8, iets meer mag
 • Merianne van Oord - Pater
18. Nog te vormen groep – Integratieteam

Welkom, ontmoeten gasten en nieuwe gemeenteleden

 • Het is niet een groeigroep, maar een aanvulling op het welkomstteam, zodat er na de dienst gemeenteleden herkenbaar zijn voor gasten, bijvoorbeeld door key-koord, zodat nieuwe mensen gezien worden, als ze vragen hebben ze die kunnen stellen, evt verbinden met een contact persoon of ze nog eens contacten.
 • mensen die > 2 jaar lid zijn
 • Tijdens koffiedrinken na de dienst, roulerend
 • Geen specifieke einddatum
 • Zou mooi zijn als 10-20 gemeenteleden dit willen afwisselen
 • Els van der Vliet
19. Groeigroep – engelstalig

Discipelschap en bijbelstudie

 • Wel en wee / bijbelstudie / gebed
 • Mannen, voertaal is hoofdzakelijk Engels, interkerkelijk
 • Gemiddeld om de 3 weken
 • ca 5 jaar
 • 4 tot 5
 • Chris Steyn
20. Leeskring

Met elkaar doorpraten over een boek dat van belang lijkt voor het christelijk geloof en/of leven.

 • Een (deel van een) boek zelfstandig lezen en daarna gezamenlijk bespreken
 • Iedereen kan lid worden
 • 1 keer per maand
 • Geen specifieke einddatum
 • Ongeveer 10 personen (huidige groep is 11 deelnemers, bij voldoende belangstelling kan een tweede groep gestart worden)
 • Hans Wolting
21. Bewuster koken en eten

Elkaar ontmoeten en met elkaar meeleven terwijl we samen koken en eten.

 • Een deel van de groep (of de hele groep) helpt met koken. Kernwoorden: vers, verantwoord, duurzaam
 • Iedereen kan lid worden
 • 1 keer per maand op zaterdagavond
 • Geen specifieke einddatum
 • Ongeveer 8 personen. Huidige groep is al 8 personen, bij voldoende belangstelling kan een tweede groep gestart worden
 • Hans Wolting
22. Soep, brood en preek

Samen eten en elkaar bemoedigen

 • We eten soep en brood op Wilgenborg 7 in Barneveld, lezen de preektekst van de zondag ervoor en praten door over welk punt jij je aangesproken voelde in de preek en wat je ermee gaat doen. We evalueren de preek niet maar zijn alleen positief. De terugkerende vraag is: op welk punt voelde jij je aangesproken in de preek en wat ga je hiermee doen? We eindigen met groepsgebed.
 • Iedereen
 • Twee wekelijks, in overleg
 • Geen specifieke einddatum
 • Guido van den Bos
23. Geloofsgesprekken

Geloofsgesprek

 • We houden een geloofsgesprek, soms n.a.v. een preek, soms bespreken we een boekje, soms heeft iemand een eigen inbreng. We zijn een gemoedelijk groepje met een vertrouwde, open sfeer. We zien elkaar op woensdagavond maar dat kan misschien wel anders
 • Iedereen, liefst enkele vrouwen
 • 1 x per 2 weken
 • Zolang we dat waarderen
 • Ca 6 personen, we willen geen grote groep zijn
 • Kees van der Mark
99. Nog te vormen groep

Nader te bepalen

 • Nader te bepalen
 • Voor iedereen die nog geen groep heeft gevonden of graag een nieuwe groep wil vormen
 • Nader te bepalen
 • Nader te bepalen
 • Geen limiet
 • Karin de Gooijer (kernteam)