Ontmoetingspunten

Wat gaan we doen?

Vanaf 2020 organiseren gemeenteleden 'ontmoetingspunten' in Barneveld, Voorthuizen en daarbuiten; plekken om elkaar en God te ontmoeten in kleine groepen.
Wij geloven dat deze ontmoetingspunten een antwoord zijn om in deze tijd kerk te zijn:
* We zien elkaar
* We luisteren naar Gods woord
* We vormen een gemeenschap
* We zijn verbonden in generaties
* We voeren geloofsgesprekken
* We verwelkomen de ander
Lees hieronder meer over de verschillende initiatieven en meld je aan om mee te doen aan een groep of om een nieuwe groep te vormen.
1. Eet+Groeigroep – dinsdagavond

Samen eten en Bijbelstudie/geloofsgesprek

 • 1x per 2 weken komen we op dinsdagavond bij elkaar. We eten eerst samen om 18:30 uur en doen aansluitend Bijbelstudie. We sluiten uiterlijk 21:30 u af met gebed.
 • De groep gaat alleen door als iedereen kan komen. We vragen commitment voor aanwezigheid.
 • Eens per 14 dagen
 • Geen specifieke einddatum
 • 8 leden (op dit moment vol)
 • Willie Bekebrede en Bert Gijsbertse
3. Groeigroep – donderdagavond

Ontmoeting, naar elkaar omzien, de themadiensten-/preken met behulp van de vragen van de predikanten te bespreken. Start donderdag 14 september.

 • Koffie, rondje lief en leed, vragen bespreken
 • Iedereen
 • Eens per 3 weken (start 14 september)
 • Geen specifieke einddatum
 • Er is in ieder geval nog plaats voor 3 mensen
 • Ali de Vos
4. Wandelen met Jezus

Onderling contact, het leven delen, groeien in geloof en wandelen

 • Start met koffie/thee, bijbel lezen en delen. Wandelen en bidden met en voor elkaar.
 • Iedereen kan lid worden
 • 1x per maand
 • Geen specifieke einddatum
 • Geen limiet, als het veel wordt, gaan we splitsen
 • Alinda Pronk / Mirjam van Ginkel
5. ENGEEKAA – zondagavond

Elkaar ontmoeten en groeien met leden tussen 22 en 30 jaar

 • Koffie, bijkletsen, inhoudelijk deel (meestal uur tot 5 kwartier) en afsluiten met een drankje/hapje. Inhoud verschilt per periode. Van o.a. regulier GG-materiaal, tot Alpha Gebedscursus, tot nu een specifiek boekje.
 • Op dit moment met name jongvolwassenen.
 • Gemiddeld eens in de 3 weken
 • Geen specifieke einddatum
 • Geen limiet
 • Marieke van de Geest
6. Buiten en binnen de gemeente helpen

Mensen in de Barneveldse samenleving helpende handen bieden via St. Present

 • Zaterdagsmorgens 1x per maand voert de groep een klus uit die door St. Present is aangegeven. In principe 1x per 2 maanden komen we op een avond bij elkaar voor een korte overdenking aan de hand van een bijbel tekst en om voor de projecten te bidden.
 • Iedereen kan lid worden
 • Geen specifieke einddatum
 • We zijn nu met ons zevenen en 1 of hooguit 2 erbij kan nog, anders moet er een tweede groep gevormd worden.
 • Gerrit Takken
8. Meer van de Heilige Geest

Verdieping in het werk van de Heilige Geest in en door ons tot opbouw van Gods Koninkrijk

 • Samenkomst waarin we lief en leed delen, onderwijs ontvangen, voor elkaar bidden en met elkaar leren hoe we de gaven van de Heilige Geest mogen gebruiken in de praktijk van elke dag, tot eer van God om de ander te dienen.​
 • Iedereen kan lid worden
 • 4 wekelijks, dinsdagavond (bestaande groep) Nieuwe groep: avond in overleg
 • Per jaar kiezen we een methode/onderwerp, je kan per jaar aanhaken.
 • Geen limiet, als het te groot wordt, gaan we splitsen. We staan op het punt een nieuwe groep te starten.
 • Ton Veldhuizen / Janet Luigjes / Rob Vonk / Annemarie Dorland
10. Omega-groep

Gespreksgroep voor Ouderen

 • Volgens het omegaprincipe
 • Senioren
 • Nog niet bekend
 • Geen specifieke einddatum
 • Geen limiet
 • Wilma Takken, Kees en Gerda van der Mark
11. De Burgt – dinsdagavond

Verbinding/elkaar kennen/verdieping

 • Gezelligheid en inhoudelijk gedeelte (afgelopen jaar hebben wij het Bijbelboek Filippenzen behandeld)
 • Iedereen kan lid worden, locatie staat vast (Ambon, Barneveld)
 • Elke 14 dagen op dinsdag
 • We zijn vorig jaar begonnen en gaan vrolijk door
 • we zijn nu met 3 stellen, open voor nog 1-4 personen
 • Koen van der Gun (0620811020)
12. Samen uitdelen

Ondersteuning van behoeftige mensen die eten, drinken en andere zaken voor hun gezin nodig hebben en die dit zelf niet alleen kunnen opbrengen. Dit kan via vaste actie (inzamelen voor de voedselbank)

 • Maandelijks voedselbankactie. Incidentele acties voor wisselende doelgroepen. Ideeën brainstormen. Haalbaarheid toetsen. Plan opstellen, taken verdelen, uitvoeren.
 • Een ieder die oog heeft voor de behoeftige naaste en die ervaren is in de digitale omgeving
 • 1x in de 2 maanden. Start 11 septembe 2023
 • Geen specifieke einddatum
 • 6/7 mensen, we zijn nu met 4
 • Ineke Rietberg
13. Groeigroep – woensdagochtend

Bijbelstudie, bespreken van de thema preken.

 • Op de woensdagochtend bij toerbeurt bij iemand thuis. Soms wordt er gewandeld in het Schaffelaarse Bos.
 • Nu komen alleen vrouwen, mannen zijn ook welkom.
 • Eens per 14 dagen
 • Geen specifieke einddatum
 • Geen limiet
 • Wieja Reemst
14. Alpha Youth cursus

Alpha Youth cursus met elkaar volgen

 • In 10 interactieve meetings gaan we samen op zoek naar antwoorden op vragen die jij hebt over het leven en geloof. De avond start rond 18.00/18.30 uur. We eten dan eerst gezellig samen, daarna is er een kort, inspireren verhaal en praten daar over door. De avond zal rond 21.15/21.45 uur klaar zijn.
 • Iedere jongeren tussen de 16 en 25 jaar oud (ook als je geen lid van onze gemeente bent)
 • Vanaf 11 september elke maandagavond (voor exacte data zie website)
 • Waar mogelijk starten we elk seizoen een nieuwe cursus
 • Geen limiet
 • Joanna Bouwman en Reinier Drop
16. Nieuwe groeigroep – Veller – woensdagavond

Samen groeien in geloof, gezelligheid en opbouwen/uitbouwen van het onderlinge contact in de wijk Veller. De groeigroep richt zich op volwassenen.

 • In de avond, als groeigroep, met om-beurten inhoudelijke voorbereiding en ontvangen van de groep (thuis).
 • We hebben naar interesse geïnformeerd bij leden van kring 16, met opgroeiende kinderen, specifiek in Veller. Maar als er animo van anderen is, kunnen we kijken of dat ook past.
 • 1x per 3 weken
 • Geen specifieke einddatum
 • Geen limiet, als het veel wordt, gaan we splitsen
 • Jasper en Marianne Bomhof
17. Groeigroep – dinsdagavond

Elkaar zien in verbondenheid van Christus.

 • Iedereen kan lid worden
 • 1x per 14 dagen op dinsdagavond
 • Geen specifieke einddatum
 • Het 'moet' in een woonkamer passen. Ongeveer 8, iets meer mag
 • Merianne van Oord - Pater
20. Leeskring

Met elkaar doorpraten over een boek dat van belang lijkt voor het christelijk geloof en/of leven.

 • Een (deel van een) boek zelfstandig lezen en daarna gezamenlijk bespreken
 • Iedereen kan lid worden
 • 1 keer per maand
 • Geen specifieke einddatum
 • Ongeveer 10 personen (huidige groep is 11 deelnemers, bij voldoende belangstelling kan een tweede groep gestart worden)
 • Ad de Boer
21. Bewuster koken en eten

Elkaar ontmoeten en met elkaar meeleven terwijl we samen koken en eten.

 • Een deel van de groep (of de hele groep) helpt met koken. Kernwoorden: vers, verantwoord, duurzaam
 • Iedereen kan lid worden
 • 1 keer per maand op zaterdagavond
 • Geen specifieke einddatum
 • Ongeveer 8 personen. Huidige groep is al 8 personen, bij voldoende belangstelling kan een tweede groep gestart worden
 • Hans Wolting
22. Soep, brood en preek

Samen eten en elkaar bemoedigen

 • We eten soep en brood op Wildenborg 7 in Barneveld, lezen de preektekst van de zondag ervoor en praten door over welk punt jij je aangesproken voelde in de preek en wat je ermee gaat doen. We evalueren de preek niet, maar zijn alleen positief. De terugkerende vraag is: op welk punt voelde jij je aangesproken in de preek en wat ga je hiermee doen? We eindigen met groepsgebed.
 • Iedereen
 • Twee wekelijks, in overleg
 • Geen specifieke einddatum
 • Nog plek voor 1 a 2 mensen
 • Guido van den Bos
25. Nog te vormen groep

Nader te bepalen

 • Nader te bepalen
 • Voor iedereen die nog geen groep heeft gevonden of graag een nieuwe groep wil vormen
 • Nader te bepalen
 • Nader te bepalen
 • Geen limiet
 • Kernteam groeigroepen