Ondersteunend Pastoraal Team

Het valt niet altijd mee om de weg omhoog te vinden.

Een Ondersteunend Pastoraal Team (OPT) assisteert vanaf 1 september 2010 ouderlingen en pastoraal medewerkers in onze gemeente. Bedoeld voor gemeenteleden die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

 

,,In de gemeente van Christus zien we om naar elkaar, juist ook als het moeilijk is’’, schrijft kerkelijk werker Jan van Raalte daarover in het kerkblad van september 2010. ,,Het werk van ouderlingen en pastoraal medewerkers is daarbij van onschatbare waarde. Soms is er iets extra’s nodig, bijvoorbeeld als je psychisch in de knoop zit. Of als er levensproblemen zijn waar je zelf niet uit komt. Misschien zit je al in de hulpverlening en helpt dat, maar blijven er ook geloofsvragen. Daarvoor is het OPT beschikbaar.’’

 
Bedoelde hulp kan bijvoorbeeld waardevol zijn voor gemeenteleden die te maken krijgen met:
• problematisch eenzaam zijn
• depressieve gevoelens
• blijven steken in een rouwproces
• moeilijkheden hebben bij het loslaten van kinderen
• moeilijk kunnen accepteren van het ouder worden
• psychische problemen
• huwelijksproblemen
• problemen na echtscheiding
• incest
• weinig zelfvertrouwen
 
Het team bestaat uit gemeenteleden die door opleiding en/of werkervaring toegerust zijn met kennis en inzicht op met name het psycho-sociale vlak. Het team is door de kerkenraad benoemd. Wat mag iemand verwachten? ,,Allereerst een luisterend oor van een broeder of zuster, die bereid en in staat is om je te begeleiden en ondersteunen. Bijbellezen en bidden kan samen met praktische hulp een plaats krijgen. Indien nodig word je geholpen om wegen te zoeken in de professionele hulpverlening. Het gaat met name om aanvullende pastorale hulp in specifieke situatie. Aanvullend voor wat betreft het reguliere pastoraat, aanvullend ook wat betreft de professionele hulpverlening. Het is niet dus niet de bedoeling dat het team deze vormen van bijstaan vervangt.’’