Wij ontmoeten graag een

Kerkelijk opbouw-werker (m/v)

(Die voor 16-24 uur per week bij ons in de gemeente aan de slag gaat)

 

Wie zijn wij?
NGK De Ontmoeting Voorthuizen/Barneveld is een gastvrije streekgemeente. We vormen een veelkleurige en relatief jonge kerk met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar die ongeveer 900 leden telt, afkomstig uit diverse denominaties. Vanaf 1 juli 2023 is één van onze twee predikanten met emeritaat gegaan.

Na de coronapandemie heeft de kerkenraad zich bezonnen op wat de roeping van onze gemeente is voor de komende jaren. Wij maken als gemeente een ontdekkingsreis naar hoe we als gemeente willen zijn. De volgende zoekvragen/aandachtspunten stonden centraal:

 1. We hebben een goed beeld van de gemeente; wat speelt er, hoe ervaren mensen hun kerk zijn na corona? Wat hebben zij nodig en waar verlangen zij naar?
 2. Hoe blijven we Christus centraal stellen, in alles wat we doen en organiseren?
 3. Hoe kunnen we in Hem blijven en groeien? Hoe volgen we Christus na/hoe werk je aan je eigen houding van navolging?
 4. Hoe doen we recht aan onze rijkdom in verscheidenheid, in en tussen generaties?
 5. Hoe creëren we een cultuur waarin we elkaar vasthouden, aanspreken en we afscheid nemen van vrijblijvendheid?
 6. Hoe laten we meer van Christus in de wereld zien met de gaven die we van hem gekregen hebben?
 7. Hoe geven invulling aan de vacature die ontstaat door het vertrek van ds. Henk van der Velde?

Belangrijk onderdeel van deze ‘reis’ was een enquête waaraan meer dan 400 gemeenteleden deelnamen. Dit leverde bruikbare informatie op over de richting die we als gemeente de komende jaren willen inslaan. We kiezen als primaire focus het ontwikkelen van een gavengerichte cultuur. Daar hebben we geen ervaring mee, maar wel een verlangen naar. Andere zaken waar we als gemeente mee bezig willen zijn is o.a. de manier waarop we het avondmaal vieren. Ook is er verlangen om meer in te gaan zetten op gastvrij gemeente zijn.

Vanaf de herfst van 2023 start onze zoektocht naar een nieuwe dominee. Tot we die hebben willen we vast starten met het ontwikkelen van een gavengerichte cultuur en het meer gaan inzetten op gastvrij gemeente zijn. Deze punten zijn voortgekomen uit ons ‘ontdekkingsreis’ traject. We zoeken we een kerkelijk werker die graag aan de slag wil met deze aandachtspunten. Iemand die de  aanzetten verder gaat uitwerken en als inspirator en initiator met ons hier verder invulling aan kan geven. Hij/Zij werkt hierin samen met de kerkenraad, voedt de kerkenraad met een Bijbelse visie en start met de commissie(s) die beleid concretiseren. De primaire focus ligt op het ontwikkelen van een gavengerichte cultuur.

Wie ben jij?

 • Je hebt een persoonlijke relatie met Jezus Christus.
 • Je bent actief en belijdend lid van een gemeente die aangesloten is bij de Nederlandse Gereformeerde Kerken of vergelijkbaar.
 • Je bent tenminste HBO-opgeleid en hebt een (bijna) afgeronde relevante (theologische) opleiding.
 • Je bent een zelfstandige werker en kunt goed organiseren vanuit een toerustende rol.
 • Je bent flexibel en vindt het vanzelfsprekend dat je werktijden regelmatig in de avond en soms in het weekend zijn.
 • Als je onze gemeente al goed kent, heeft dat onze voorkeur.

De inhoud van de functie

We hebben gekozen om in te zetten op een gavengerichte cultuur. Daarover staan de eerste uitgangspunten op papier. Die behoeven – in afstemming met de kerkenraad- verdere uitwerking. Daarin neem jij de lead. Je kunt denken aan een verdere Bijbelse onderbouwing en het schrijven van een plan waarin het thema wordt toegespitst op de diverse leeftijdsgroepen in de gemeente.  Vervolgens volgt de praktische uitwerking: hoe maken we ons deze cultuur eigen? Je hebt daar ideeën over en gaat die (met de nog te formeren commissie gavengericht werken) in de gemeente  uitrollen. Ten aanzien van het thema ‘gastvrij gemeente zijn’ ga je met ons communicatie team aan de slag om te onderzoeken op welke manier onze gemeente laagdrempeliger en meer  uitnodigend kan worden.

Dit bieden wij

 • een arbeidsovereenkomst van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging.
 • een vergoeding conform de richtlijn arbeidsvoorwaarden kerkelijk werker van het Steunpunt Kerkenwerk, waarbij de inschaling afhankelijk is van je opleiding en ervaring.

Geïnteresseerd?

Voor meer algemene informatie kun je contact opnemen met Carin Oltvoort-Schreuder (06-22443285 / voorzitter@ngkdeontmoeting.nl) en inhoudelijk over de functie met ds. Reinier Drop (06-11662700 / r.drop@ngkdeontmoeting.nl).

Sollicitaties moeten uiterlijk 20 oktober 2023 binnen zijn en kunnen gericht worden aan de scriba:
Ronald Plenter
Korte Akker 15
3773 BM Barneveld
scriba@ngkdeontmoeting.nl

 

Klik hier om de PDF versie van deze vacature te lezen