Jong volwassenen groeigroep

Vanaf september 2019 kun je je als jong volwassene in de leeftijd van 18 – 25 aansluiten bij een jong volwassenen groeigroep (JVG). Deze groeigroepen zijn voor jou als jongvolwassene de plek bij uitstek om te groeien in je geloof.

Daarnaast is er uiteraard ruimschoots ruimte om met elkaar te bespreken wat je bezig houdt. Want wie heeft er, als hij of zij tussen de 18 en 25 is, nu niet te maken met thema’s als relaties en vriendschap, seksualiteit en het huwelijk, trouwen en samenwonen, kinderen nemen en krijgen, carrière en thuis en noem maar op? Maar een jong volwassenen groeigroep is ook de plek om te sparren over inhoudelijke thema’s als bijvoorbeeld het christendom als de enige ware godsdienst, wetenschap versus de Bijbel, de realiteit van de opstanding, de God van liefde en de hel.

Wat kun je verwachten?
Net zoals reguliere groeigroepen www.ngkdeontmoeting.nl/2014/09/groeigroep/ worden jongvolwassenen groeigroepen gekenmerkt door:

  • Regelmaat (liefst om de week; dit zorgt voor trouw-zijn en het ontwikkelen en onderhouden van een band met elkaar)
  • Kleinschaligheid: maximaal tien personen (dit zorgt voor veiligheid en vertrouwen)
  • Bij tijden gemeentebreed met hetzelfde project bezig zijn
  • Ondersteund worden in inhoud en groepsleiding
  • Groei! Dit betekent ook na verloop van tijd splitsen om niet te groot te worden
  • Mogelijkheid om zowel binnen als buiten de geografische wijkkring deel te nemen
  • Mogelijkheid om ook van buiten de gemeente deel te nemen

De rol van kringleider ziet er wel anders uit dan bij reguliere groeigroepen en jongeren groeigroepen. In plaats van een gespreksleider of een mentor, is de de kringleider van een jong volwassenen groeigroep vooral een ‘host’. Hij of zij stimuleert en ondersteunt de jongvolwassenen vooral bij het zelf pakken van de rol van leider (van een avond of van andere taken binnen de groeigroep).

Aanmelden
Heb je interesse om deel te nemen aan een jong volwassenen groeigroep? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met het kernteam groeigroepen via dit emailadres gg@ngkdeontmoeting.nl of neem contact op met de mentor als je nu al aan een jongeren groeigroep deelneemt.