Jongerendiensten Come Together

De commissie Jongerendiensten Come Together organiseert ongeveer negen keer per jaar op zondagavond een dienst die aansluit bij de belevingswereld van jongeren.

 

Deze dienst wordt in de regel elke laatste zondag van de maand gehouden. Doelgroep vormen jongeren vanaf ongeveer 15 jaar. Door herkenbare jongerenthema’s aan te snijden hoopt de commissie een breed publiek aan te spreken. Meer informatie is te vinden op Facebook. Via Facebook en deze website worden actuele thema’s aangekondigd.

In 2019 worden de jongerendiensten gehouden op:

  • 27 januari
  • 24 februari
  • 31 maart
  • 28 april
  • 26 mei
  • 30 juni
  • 29 september
  • 27 oktober
  • 24 november

Contactpersoon voor de jongerendiensten Come Together is Mariëlle Vink.