Jaarthema “Dit is mijn Lichaam”

Welkom op de centrale informatiepagina van ons gemeenteproject “Dit is mijn Lichaam”, het jaarthema van het seizoen 2019/2020. In de komende weken zal hierover meer informatie worden geplaatst waaronder een overzicht van de themadiensten.

 

 

 

Overzicht Themadiensten Jaarthema ‘Levende Kerk’ in 2019-2020

– 15 september Startzondag. Johannes 20:19-23 ‘Zoals de Vader Mij zond, zend Ik jullie’

1. DISCIPELSCHAP – Jezus zegt; ‘Volg Mij’ (Joh. 21: 19).

– 22 september: Welkom namens de Koning van de Kerk. Hand. 2: 43-47 en 4: 32-35.

– 27 oktober: Hoe Jezus regeerde in de vroege Kerk – Hand. 5: 12-16, 42; 6:1-7 (Doel en organisatie)

– 3 november –Navolging- Verkoop alles en volg mij – Lucas 18:9-30

– 17 november – Christen-zijn op je werk

2. MEELEVEN – Jezus zegt: ‘Heb elkaar lief zoals Ik jullie heb liefgehad’ (Joh. 15:12).

– 24 nov – herdenkingszondag – Genadevol kijken/ zorg voor zwakkeren/ ontferming – Rom 14 en 15.

– 1 december, 1e advent – Hoe regeert Jezus als Koning in ons midden? – Fill. 2: 1-11.

– 12 januari. Schuren en liefhebben. ‘Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na’. – Galaten 6:2

3. APART GEZET ZIJN – Jezus zegt: ‘Heilig hen in Uw waarheid’ (Joh. 17: 17).

– 19 januari – Geestelijke strijd – Ben je deel van het probleem of van de oplossing? Ef. 1: 15-23

– 2 februari: Een levende kerk is zich bewust van haar identiteit: Koninkrijk van priesters. 1 Petrus 2:1-10 (9-10)

– 16 februari – Apart maar samen met anderen: samenwerking vs isolement. Efez. 4: 1-16

4. GEZONDEN ZIJN – Jezus zegt: ‘Zoals de Vader Mij zond, zend Ik jullie’ (Joh 20: 21).

– 23 februari: Een levende kerk is op zoek naar wat gevonden moet worden. Luc. 15:1-2; Mt 28:19.

– 15 maart – Zout zijn als kenmerk – Confrontatie met heikele thema’s van je cultuur – I Kor. 6: 9-20

– 22 maart – Een levende kerk bidt voor de stad – Jeremia 29:7 (1 Tim 2:1-4)

– 3 mei – De hoge roeping van de Kerk vs haar lage reputatie.

 

Scroll naar beneden voor de materialen en preken van het project.

Preek startdienst 15 september 2019 – Johannes 20:19-23 – Zoals de Vader mij gezonden heeft’

Introductie Jaarthema 19-20 Dit is mijn Lichaam groeivragen

Preek 22 september 2019 – Hand 2:41-47 en 4:32-35 – Welkom names de Koning (Discipelschap)’

Groeivragen bij preek 22 september ‘Welkom namens de Koning (Discipelschap)

Groeivragen bij preek 27 oktober ‘Hoe Jezus regeerde in de vroege kerk’ (Discipelschap)

Preek + Groeivragen 3 november – Lucas 18:9-30 ‘Verkoop alles en volg mij'(Discipelschap)

Preek 17 november over werk en geloof Genesis 1,26-28

Groeivragen bij de preek over Werk en geloof

Preek van 24 november 2019 over Romeinen 14 en 15

Groeivragen bij preek van 24 november 2019 over Romeinen 14 en 15

Preek van 1 december 2019 over Fill. 2

Groeivragen bij preek van 1 december 2019 over Fill. 2

Preek met groeivragen – Draag elkaars lasten Gal 6,1-2

Preek 10 Jaarthema ‘Dit is Mijn Lichaam’ over Efez. 1, 15-23

Groeivragen bij de preek op 19-01-2020 over Efez. 1, 15-23

Preek met groeivragen – Koninkrijk van priesters Ef2,1-10

Preek-12-Jaarthema-Dit-is-Mijn-Lichaam-over-Johannes-17

Groeivragen-bij-preek-12-over-Johannes-17-16-febr-2020

Preek met groeivragen – Gezonden, op zoek naar het verlorene Lukas 15

Preek Jullie zijn het zout van de aarde 15-03-2020

Groeivragen bij de preek van 15-03-2020