Jaarthema “Dit is mijn Lichaam”

Welkom op de centrale informatiepagina van ons gemeenteproject “Dit is mijn Lichaam”, het jaarthema van het seizoen 2019/2020. In de komende weken zal hierover meer informatie worden geplaatst waaronder een overzicht van de themadiensten.

 

Overzicht Themadiensten Jaarthema ‘Levende Kerk’ in 2019-2020

– 15 september=Startzondag. Introductie ‘LEVENDE KERK”- Jaarthema met vier hoofdzaken:

1. DISCIPELSCHAP – Jezus zegt; ‘Volg Mij’ (Joh. 21: 19).

– 22 september: Welkom namens de Koning van de Kerk. Hand. 2: 43-47 en 4: 32-35.

– 29 september: Kerkproeverij – Kennismaken met Jezus. Johannes 1: 35-49

– 13 oktober: Hoe Jezus regeerde in de vroege Kerk – Hand. 5: 12-16, 42; 6:1-7 (Doel en organisatie)

– 20 oktober – Navolging deel 1: keuze. Christen-zijn is kruis opnemen en achter Jezus aan gaan. Lucas 8:23-25, (31-38) 9:57-62

– 3 november -Heilig avondmaal. Navolging deel 2: – 8:23-25, (31-38) 9:57-62

2. MEELEVEN – Jezus zegt: ‘Heb elkaar lief zoals Ik jullie heb liefgehad’ (Joh. 15:12).

– 24 november, herdenkingszondag – Genadevol kijken/ zorg voor zwakkeren/ ontferming – Rom 14 en 15.

– 1 december, 1e advent – Hoe regeert Jezus als Heer/Hoofd/ Koning in ons midden? – Fill. 2: 1-11.

– 12 januari. Schuren en liefhebben. ‘Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na’. – Galaten 6:2

3. APART GEZET ZIJN – Jezus zegt: ‘Heilig hen in Uw waarheid’ (Joh. 17: 17).

– 19 januari – Geestelijke strijd – Ben je deel van het probleem of van de oplossing? Ef. 1: 15-23

– 2 februari: Een levende kerk is zich bewust van haar identiteit: Koninkrijk van priesters. 1 Petrus 2:1-10 (9-10)

– 16 februari – Apart maar samen met anderen: samenwerking vs isolement. Efez. 4: 1-16

4. GEZONDEN ZIJN – Jezus zegt: ‘Zoals de Vader Mij zond, zend Ik jullie’ (Joh 20: 21).

– 23 februari: Een levende kerk is op zoek naar wat gevonden moet worden. Luc. 15:1-2; Mt 28:19.

– 15 maart – Zout zijn als kenmerk – Confrontatie met heikele thema’s van je cultuur – I Kor. 6: 9-20

– 22 maart – Een levende kerk bidt voor de stad – Jeremia 29:7 (1 Tim 2:1-4)

– 3 mei – De hoge roeping van de Kerk (bruid, tempel, pijler) vs haar lage reputatie. – I Kor. 1: 26-31. Oproep tot waakzaamheid, trouw, volharding = liefde . (I Tim 5: 15, I Kor 4: 9 en 16 en Ef. 1: 22-23).

 

Scroll naar beneden voor de materialen en preken van het project.

Preek 1 startdienst 15 september 2019

Groeigroepvragen bij preek 1 Jaarthema Dit is mijn Lichaam

Preek 2 Jaarthema ‘Dit is Mijn Lichaam’

Groeigroepvragen bij preek 2 Jaarthema Dit is Mijn Lichaam

Vragen bij preek 3 ‘Dit is Mijn Lichaam’