Jaarthema “Dit is mijn Lichaam”

Welkom op de centrale informatiepagina van ons gemeenteproject “Dit is mijn Lichaam”, het jaarthema van het seizoen 2019/2020. In de komende weken zal hierover meer informatie worden geplaatst waaronder een overzicht van de themadiensten.

 

 

 

Overzicht Themadiensten Jaarthema ‘Levende Kerk’ in 2019-2020

– 15 september Startzondag. Johannes 20:19-23 ‘Zoals de Vader Mij zond, zend Ik jullie’

1. DISCIPELSCHAP – Jezus zegt; ‘Volg Mij’ (Joh. 21: 19).

– 22 september: Welkom namens de Koning van de Kerk. Hand. 2: 43-47 en 4: 32-35.

– 27 oktober: Hoe Jezus regeerde in de vroege Kerk – Hand. 5: 12-16, 42; 6:1-7 (Doel en organisatie)

– 3 november –Navolging- Verkoop alles en volg mij – Lucas 18:9-30

– 17 november – Christen-zijn op je werk

2. MEELEVEN – Jezus zegt: ‘Heb elkaar lief zoals Ik jullie heb liefgehad’ (Joh. 15:12).

– 24 nov – herdenkingszondag – Genadevol kijken/ zorg voor zwakkeren/ ontferming – Rom 14 en 15.

– 1 december, 1e advent – Hoe regeert Jezus als Koning in ons midden? – Fill. 2: 1-11.

– 12 januari. Schuren en liefhebben. ‘Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na’. – Galaten 6:2

3. APART GEZET ZIJN – Jezus zegt: ‘Heilig hen in Uw waarheid’ (Joh. 17: 17).

– 19 januari – Geestelijke strijd – Ben je deel van het probleem of van de oplossing? Ef. 1: 15-23

– 2 februari: Een levende kerk is zich bewust van haar identiteit: Koninkrijk van priesters. 1 Petrus 2:1-10 (9-10)

– 16 februari – Apart maar samen met anderen: samenwerking vs isolement. Efez. 4: 1-16

4. GEZONDEN ZIJN – Jezus zegt: ‘Zoals de Vader Mij zond, zend Ik jullie’ (Joh 20: 21).

– 23 februari: Een levende kerk is op zoek naar wat gevonden moet worden. Luc. 15:1-2; Mt 28:19.

– 15 maart – Zout zijn als kenmerk – Confrontatie met heikele thema’s van je cultuur – I Kor. 6: 9-20

– 22 maart – Een levende kerk bidt voor de stad – Jeremia 29:7 (1 Tim 2:1-4)

– 3 mei – De hoge roeping van de Kerk vs haar lage reputatie.

 

Scroll naar beneden voor de materialen en preken van het project.

Preek startdienst 15 september 2019 – Johannes 20:19-23 – Zoals de Vader mij gezonden heeft’

Introductie Jaarthema 19-20 Dit is mijn Lichaam groeivragen

Preek 22 september 2019 – Hand 2:41-47 en 4:32-35 – Welkom names de Koning (Discipelschap)’

Groeivragen bij preek 22 september ‘Welkom namens de Koning (Discipelschap)

Groeivragen bij preek 27 oktober ‘Hoe Jezus regeerde in de vroege kerk’ (Discipelschap)

Preek + Groeivragen 3 november – Lucas 18:9-30 ‘Verkoop alles en volg mij'(Discipelschap)