Jaarthema 2017/2018

Welkom op de pagina waar u alles vindt over het jaarthema 2017/2018: Ontmoeting bij de Bron.

 

 

 

Bronwater (materiaal voor de groeigroepen):

 

Zo 13/05/2018

Bronwater 10 – Openbaring 22: 1-5

Zo 08/04/2018

Preek over 2 Kor. 4: 5-10

Bronwater 9 – 2 Kor. 4: 5-10

Zo 28/01/2018

Preek over I Petrus 2

Bronwater 8 – I Petrus 2

Zo 14/01/2018

Bronwater 7 – Ezechiël 47

Hieronder een overzicht van de themazondagen rond het jaarthema en de samenhang met de projecttijd. Dit is een globale opzet. Actuele zaken kunnen aanleiding zijn af te wijken van de tekstkeuze.

Rooster Themazondagen in het seizoen 2017-2018
Datum
Voorganger
Thema
10 september 2017
ds. Reinier Drop
Johannes 4 Over de Samaritaanse vrouw
1 oktober 2017
ds. Henk van der Velde
Johannes 3 Over Jezus’ belofte van vernieuwing in de harten van gelovigen.
8 oktober 2017
ds. Reinier Drop
Mattheüs 6: 31-34, Lukas 10: 38-42 Van bezorgd naar bezield
22 oktober 2017
ds. Henk van der Velde
Genesis 13: 1-18. De keuzes van Abraham en Lot  (Jesaja 55: 1-3; 58: 6-11.)
12 november 2017
ds. Reinier Drop
Psalm 27 : 4, Jacobus 1:27, Psalm 9:2 Talen van spiritualiteit
3 december 2017
ds. Henk van der Velde
Psalm 1 en Jeremia 2:13. Over alternatieve bronnen.
14 januari 2018
ds. Reinier Drop
 Ezechiël 47. Over de tempelbeek/God als bron van levend water.

 

21 januari 2018
ds. Henk van der Velde
Johannes 7: 37-39. Over gebed als een bron van levend water.
 Projectweken
11 februari 2018
ds. Henk van der Velde
Onze Vader in de hemel, laat uw naam worden geheiligd (Start 40 dagen tijd)
God is onze Vader en wij bidden als zijn geliefde dochters en zonen
18 februari 2018
ds. Reinier Drop
Laat uw Koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel
God maakt zijn schepping heel en wij worden betrokken in die heling
25 februari 2018
ds. Henk van der Velde
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben
H avondmaal
God brengt recht en nodigt ons uit om een gemeenschap van gerechtigheid te zijn
4 maart 2018
ds. Henk van der Velde
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is
Wij mogen leven in vrijheid – als vergeven mensen die ook elkaar vergeven
11 maart 2018
ds. Reinier Drop
En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze
God bevrijdt en nodigt ons uit om een bevrijdende gemeenschap zijn
18 maart 2018
ds. Henk van der Velde
Want van u is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen
Palmzondag
God maakt het waar en Hij nodigt ons uit om te leven vanuit zijn toekomst
25 maart 2018
ds. Henk van der Velde
2 Kor. 4: 6-7.  Leven door de Geest met een aarden pot
1 april 2018
ds. Reinier Drop
Openbaring 22:1-5. Over de nieuwe aarde waar God de Bron is