Homoseksualiteit en NGK De Ontmoeting

Hoe gaan we in onze gemeente om met broeders en zusters die te maken hebben met homoseksuele gevoelens? Wat is het standpunt van de kerkenraad van NGK De Ontmoeting?

 

Het zijn volstrekt legitieme en actuele vragen. Uit onderzoek van homo- belangenorganisatie COC blijkt dat één op de twintig Nederlanders homo is. Het zou naïef zijn te veronderstellen dat dit onderwerp niet zou spelen in onze gemeente. Sterker, dat is wel het geval, zo heeft u in het kerkblad van januari 2016 kunnen lezen. Daarom komen de kerkenraad en pastorale raad nu – na grondige Bijbelstudie – met een beleidslijn, die we in dit schrijven toelichten.

Het project Homoindekerk.nl is een handreiking om tot een christelijke omgang met homoseksuele gemeenteleden te komen en een Bijbels verantwoorde visie op homoseksualiteit te ontwikkelen. De website is een samenwerkingsproject van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken.
Homoindekerk.nl richt zich op kerken, kerkenraden, kerkleden, ambtsdragers, pastorale werkers, jeugdleiders en ieder die zich betrokken voelt bij de plaats van homo’s in de kerk. De website bevat persoonlijke verhalen, preken, artikelen, boekrecensies, toespraken, beleidsstukken, besluiten van kerken (landelijk en plaatselijk), catechese- en gespreksmateriaal en verwijzingen naar audio- en videomateriaal. Het materiaal is grotendeels geschreven of ontwikkeld binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken.

 

Eerder verschenen berichten over dit thema: