Jaarthema “Hart op de tong”

 

Welkom op de centrale informatiepagina van ons gemeenteproject “Hart op de tong”, het jaarthema van het seizoen 2018/2019. Scroll naar beneden voor de materialen en preken van het project.

Waarom ‘Hart op de tong’? 
Hart op de tong is het jaarthema dit jaar in NGK De Ontmoeting. Onder die noemer bespreken we diverse Psalmen. Dat zorgt voor een doorgaande lijn in de prediking via zestien themadiensten. Bij elke themadienst wordt groeigroepmateriaal gemaakt.
>> Lees verder

Preekrooster van de themadiensten
Het is onmogelijk om alle 150 psalmen te bespreken in 16 themadiensten. Rekening houdend met het kerkelijk jaar zijn we uitgekomen bij onderstaande selectie voor onze themadiensten. Soms nemen we een aantal psalmen samen omdat ze eenzelfde thema behandelen.

In 2018:
– 9 september – Psalm 1 en 2, Beslissende keuzes ( Startzondag – Henk)
– 23 september – Psalm 51, Vergeef me, want ik ben schuldig (Reinier)
– 7 oktober – Psalm 121-134 – Op weg naar de stad van God (Israëlzondag – Henk)
– 21 oktober – Psalm 73, Gods kinderen lijden, de goddeloze niet (Reinier)
– 18 november – Psalm 66, Hoor wat God heeft gedaan (Reinier)
– 25 november – Psalm 13, Waarom toch? (Herdenkingszondag – Henk)
– 2 december – Psalm 47, 72, 110, Over de grote Koning (1e Advent – Henk)
– 9 december – Psalm 85, Over de afwezigheid en aanwezigheid van God (Reinier)

In 2019:
– 13 januari – Psalm 107, God en mensen overal (Henk)
– 10 februari – Psalm 58, Er is een God die recht doet (Reinier)
– 24 februari – Psalm 18, David en Jezus (Henk)
– 10 maart – Psalm 17, Gebed om recht en oordeel (Reinier)
– 17 maart – Psalm 104, Hallelujah voor de Schepper en zijn trouw (Reinier)
– 24 maart – Psalm 62-63, Stil worden bij God (Henk)
– 7 april – Psalm 116, Wees gerust, uw God is een Bevrijder (Reinier)
– 19 april – Psalm 22, 88 en 130, Gebeden uit de duisternis (Henk)
– 5 mei –  Psalm 145-150 – Ultieme lofprijzing (Henk)

Op vele manieren gaan we dit jaar aan het werk met de psalmen. Hier volgt een overzicht:

Groeigroepmateriaal bij elke themadienst
Op de website van onze gemeente komt na elke themadienst gespreksmateriaal beschikbaar dat we als predikanten zelf vervaardigen. We moedigen onze groeigroepen aan om daar gebruik van te maken, al kan men er ook wel eens voor kiezen daarvan af te wijken. Via het kernteam Groeigroepen is ook een gespreksstof beschikbaar bij een geheel andere selectie psalmen. Dat is uitgegeven bij het Evangelisch Werkverband en bespreekt ook 16 psalmen onder de titel Leven met de psalmen – Oefenen in Gods aanwezigheid. Wie persoonlijk of samen zelf bezinningsmateriaal bij de psalmen zoekt kan ook hier terecht. Dit materiaal wordt door honderden groeigroepen in ons land met vrucht gebruikt.

Een creatieve verwerking van het jaarthema Hart op de tong
Op 3 maandagavonden in oktober en november is er de gelegenheid om in Atelier Hupsakee te Barneveld onder leiding van Helene Wieringa creatief bezig te gaan met het jaarthema Hart op de tong. De bedoeling is dat we psalmen overdenken en daar beeldend vorm aan geven. Dat moet bij alle deelnemers leiden tot een zelfgemaakt kunstwerk in de vorm van een schilderij. Deze workshops staan gepland op maandagavonden 29 oktober, 5 november en 19 november. Je kunt je opgeven bij Helene Wieringa (info@atelierhupsakee.nl) of bij ds Henk van der Velde. De kosten bedragen 15 euro per avond.

 

Een nieuwe rubriek in ons kerkblad
In ons kerkblad loopt dit jaar een rubriek waarin verschillende leden iets vertellen over hun lievelingspsalm of hun herinneringen aan een bepaalde psalm. Wanneer u daaraan zelf een bijdrage wilt leveren kunt u zich aanmelden bij één van de predikanten. De persoonlijke lezing en overdenking van het psalmboek. Wie persoonlijk het hele jaar door de psalmen wil lezen en overdenken kan dat doen met het 'Psalmendagboek' geschreven door Tim en Kathy Keller. (Uitgeverij Van Wijnen-Franeker). De ondertitel luidt Een jaar lang leven met de liederen van Jezus. Hierin tref je naast de systematische lezing van de bijbeltekst uit de NBV elke dag een korte uitleg en een gebed.

Download hieronder de materialen bij het jaarthema Hart op de tong