Alles over groeigroepen

Welkom op de pagina van de groeigroepen, zeg maar de ‘huiskamergroepen’ van NGK De Ontmoeting waarin je kunt groeien in je geloof in God.

Hier kunt u de informatie vinden van het voor seizoen 2021/2022

‘In de voetstappen van…’  Zo luidt ons nieuwe jaarthema waarmee we ons op 16 themadiensten gaan bezinnen op allerlei bijbelse figuren.

Klik op de links hieronder om de gegevens te downloaden.

Planning voor dit seizoen

Overzicht Jaarthemadiensten 2021/2022 ‘IN DE VOETSPOREN VAN …

(Bij deze diensten worden ook steeds groeigroepvragen gemaakt om samen te bespreken. Wanneer de actualiteit dat vraagt kunnen we van deze opzet afwijken.)

 • Preek 1 – 12 september (HV) – Startzondag: Inleiding over Hebreeën 11: 32 – 12:3

Preek 1 introductie zondag 12 september 2021

Groeigroepmateriaal voor preek 1 

 • Preek 2 – 19 september (HV) – Barnabas – over elkaar bemoedigen

Preek 2 in de voetstappen van Barnabas zondag 19 september 2021

Groeigroepmateriaal voor preek 2

 • Preek 3 – 10 oktober (RD) – Over Jozua – Jozua 1:1-9

Groeigroep materiaal Jozua 1,1-9 (IDVV 3)

 • Preek 4 – 24 oktober (HV) – Genesis 2 en 3 –over verleiding tot zonde

Preek 4 in de voetstappen van

Groeigroepmateriaal voor preek 4

 • Preek 5 – 31 oktober (RD) – Samenwerking met Jeugdgroeigroep.

Groeigroepmateriaal 5 Samaritaan en Maria (31-10-2021)

 • Preek 6 – 14 november (HV) – Kaïn en Abel – Gen 4 –over jaloezie en afgunst

Preek 6 in de voetstappen van

Groeigroepmateriaal bij Preek 6 -‘In de voetstappen van Kaïn’

 • Preek 7 – 28 november (RD) – Samenwerking met Jeugdgroeigroep

Preek 7 in de voetstappen van Abraham

Groeigroepmateriaal voor preek 7

 • Preek 8 – 12 december (HV) – Maria, moeder van Jezus

Preek 8 in de voetstappen van

Groeigroepmateriaal voor preek 8

 

En in 2022:

 • Preek 9 – 9 januari (RD) – , Efeze 2:1-22

Preek 9 in de voetstappen van

Groeigroepmateriaal 9-1-2022

 • Preek 10 – 16 januari (HV) – Bileam –over tweeslachtigheid

Preek plus groeigroepmateriaal over Bileam – Numeri 22

 • Preek 11 – 6 februari (HV) – Over de opstand van Mirjam, de zus van Mozes.

Groeigroepmateriaal voor preek 11

 • Preek 12 – 13 februari (RD) – Filippus

Preek 12 in de voetstappen van Filippus

 • Preek 13 – 20 maart (HV) – Tamar en Amnon

Preek en ggmateriaal ‘In de voetstappen van Tamar’

 • Preek 14 – 20 maart (HV) – Kaleb – Over volharding en trouw

Preek 14 in de voetstappen van

Groeigroepmateriaal voor preek 14

 • Preek 15 – 27 maart (RD) – samenwerking met jgg, n.t.b.

Preek 15 in de voetstappen van

Groeigroepmateriaal voor preek 15

 • Preek 16 – 10 april (HV) – Maria van Magdala – Joh. 20: 1-18 en Matt. 27: 55_61.

Preek 16 in de voetstappen van Maria van Magdala

Preek en groeigroepmateraal over Maria van Magdala

 • Preek 17 – 8 mei (RD) – ‘Leven volgens het voorbeeld dat wij gegeven hebben” – Fil 3:17-21

Preek 17 in de voetstappen van Paulus

Groeigroepmateriaal voor preek 17

 • Preek – 15 mei

Preek plus groeigroepmateriaal over Petrus – Johannes 21 – 15 mei 2022

 • Preek 18 – 15 mei (HV) – Preek over Petrus: Johannes 21: 1-23

Preek plus groeigroepmateriaal over Petrus