Downloadplein

Dit is het downloadplein van NGK De Ontmoeting. Zoekt u een document waar in de dienst, groeigroep of waar dan ook in onze gemeente naar verwezen is? Grote kans dat u het hier terugvindt.

 

 

Tip: Gebruik de toetscombinatie CTRL-F om snel op trefwoord te zoeken.

 

 

Jaarthema’s NGK De Ontmoeting

Over NGK De Ontmoeting

Jeugdwerk

Communicatie

Relaties

Dopen

  • Waarom een doopkaars?
    De doopkaars die ouders ontvangen na het dopen van hun kind is een stimulans om na te denken over een manier om hun kinderen bij het opvoeden op een creatieve manier aan hun doop te herinneren. Deze brochure bevat een preek van ds. Joop van ’t Hof over Jozua 4:4-7 over de plaats van het gedenken van Gods daden in de geloofsopvoeding.
  • Kinderdoop of volwassendoop?
    Een brochure van de kerkenraad over de plaats van de kinderen in Gods verbond. De brochure mondt uit in de opvatting dat het een doorgaande lijn in de Bijbel is dat kinderen van gelovige ouders tot Gods volk behoren.
    Hun plaats in de kerk wordt gemarkeerd door de doop die ze direct na de geboorte mogen ontvangen.