Terug naar overzicht

Zondag 9 maart ochtenddienst

 • 09/03/14 - 09:30u
 • Ds. Henk van der Velde
 • Barneveld JFC
 • Bevestiging pastoraal werkers/schrijfactie vervolgde christenen

Centraal staat vandaag het jaarthema ‘Pijlers van ons geloof’, deel 4 over het gebed. Meer info, klik hier.

Bijzonderheden:

 • Bevestiging van vier pastoraal werkers
 • Schrijfactie voor vervolgde christenen in de hal
 • Bijbelklassen: 1 en 2 gewone bijbelklas, zij starten in de dienst en vertrekken na signaal van de predikant.
 • Parallelle bijbelklassen voor basisschoolgroepen 3 en 4, 7 en 8  (zij gaan voorafgaand aan de dienst direct naar hun lokalen. Ben je nieuw? Vraag onze gastheren/dames bij de ingang waar je moet zijn! Welkom!)
 • Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

Programma van de dienst:

 • Welkom en mededelingen
 • Voorzang: Psalm 65 vers 1  en 2
 • Votum en groet
 • Antwoordlied: Bundel 41, Geprezen zij de Here..
 • Gebed
 • Wetslezing:  Efeziërs 6 vers 10 – 20
 • Kinderlied: Bundel 215: Als je bidt, zal Hij je geven (Hierna mogen de kinderen naar de bijbelklassen)
 • Zingen: Bundel 80. Mijn Jezus, Mijn Redder. 
 • Schriftlezing: Matteus 6 vers 1-18
 • Zingen: Gezang 328 vers 1 tot en met 3
 • Verkondiging
 • Zingen: Gezang 465 vers 1-3
 • Bevestiging pastoraal medewerkers
 • We zingen hen toe na de bevestiging: 
 • Zingende Gezegend 222 vers 1 tot en met 4 (Melodie Gezang 239)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecte 
 • Slotzang: Bundel 143, Zie, hoe Jezus daar loopt door Jeruzalem
 • Zegen
 • Amenlied: Gezang 465 vers 5

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld