Terug naar overzicht

Zondag 9 maart avonddienst

 • 09/03/14 - 18:30u
 • ds. Wim van der Linde
 • Voorthuizen Kerkgebouw
 • Mededelingen KR
 • Voorzang Bundel 118:  “Zo vriendelijk en veilig als het licht”
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen Gez. 1
 • Gebed
 • Schriftlezing Romeinen 9 vers 1-18
 • Zingen Gezang 451
 • Preek over art. 16 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
 • Zingen Gez. 141:1, 2
 • Dankgebed
 • Geloofsbelijdenis zingen met Bundel 121:  “Heer, U bent mijn leven”
 • Collecte
 • Zingen Gez. 477
 • Zegen
 • Zingen Gez. 456>3

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen