Terug naar overzicht

Zondag 6 april ochtenddienst

 • 06/04/14 - 09:30u
 • Ds. Henk van der Velde
 • Barneveld JFC

Deze morgen is er opnieuw een dienst in het kader van ons jaarthema ‘Pijlers van ons geloof‘. Centraal staat het thema ‘Luisterend bidden met Nehemia’.

 

Er zijn zogeheten parallel aan de dienst lopende bijbelklassen voor groepen 3,4,7 en 8. Dat betekent dat kinderen direct naar hun lokaal gaan, nog voordat de dienst begint. Bent u nieuw of te gast in onze gemeente? Informeer even wie waar zit bij onze gastvrouw/heer bij de ingang van de kerk. Kinderen van groep 1 en 2 starten in de kerk en verlaten de dienst op teken van de predikant voor hun bijbelklassen.

De collecte is bestemd voor: bijzondere doeleinden. Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.

 

Het programma voor de dienst ziet er als volgt uit:

 • Het combo zingt voor de dienst: NLiedboek 939, Op U alleen…
 • Welkom en mededelingen
 • Voorzang met orgel: Gezang 192: 1, 2, 5 en 6
 • Votum en groet
 • Antwoordlied o.l.v. combo:  NLiedboek 939: 1-3,  Op U alleen
 • Gebed
 • Wetslezing:  I Joh. 1: 5 – 2:2
 • Zingen Bundel 84: 1-5, Er is een Verlosser
 • Intro voor de kinderen
 • Kinderlied  Bundel 251,  Een steen op het graf
 • (Kinderen van groep 1 en 2 vertrekken nu naar de bijbelklassen)
 •  Schriftlezing:  Nehemia 9
 • Zingen Psalm 119: 64 en 66 
 • Verkondiging
 • Zingen Gezang 210: 1-4
 • Iedereen kan stenen aan de voet van het kruis leggen terwijl we luisteren naar het combo dat zingt: Opw. 717,  Stil, mijn ziel, wees stil….
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecte –  Het combo zingt: Opw. 706,  Zie hoe Jezus lijdt voor mij
 • Slotzang: Bundel 114: 1 en 2 (Melodie Gez 231)
 • Zegen
 • Amen lied  Bundel 114: 5 (Melodie Gez 231)

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld