Terug naar overzicht

Zondag 4 mei (ochtend)

 • 04/05/14 - 09:30u
 • Ds. Joop van 't Hof (NGK Leerdam)
 • Barneveld JFC

Er zijn zogeheten parallel aan de dienst lopende bijbelklassen voor groepen 3,4,7 en 8. Dat betekent dat kinderen direct naar hun lokaal gaan, nog voordat de dienst begint. Bent u nieuw of te gast in onze gemeente? Informeer even wie waar zit bij onze gastvrouw/heer bij de ingang van de kerk. Kinderen van groep 1 en 2 starten in de kerk en verlaten de dienst op teken van de predikant voor hun bijbelklassen.

De collecte is bestemd voor de diaconie. Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.

 Het programma voor de dienst ziet er als volgt uit:

 •  B 152   (Ik hef mijn ogen op naar de bergen)
 • Stil gebed, votum en Groet
 • Zingen: B 150
 • wetslezing
 • Zingen: ZG 88 Laat die gezindheid bij u zijn
 • gebed
 • Zingen: B 241  
 • (kinderen naar de bijbelklassen)
 • schriftlezing Marcus 1:14,15 & Matt. 16:13-20
 • Zingen: Ps. 72:1,6
 • preek
 • Zingen: Gez. 281
 • collecte
 • gebed
 • Zingen: Opw 640 (Heer wijs mij uw weg)
 • zegen
 • Amen lied: (Lied van de maand Opw 575)

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld