Terug naar overzicht

Zondag 4 mei (avond)

  • 04/05/14 - 18:30u
  • Ds. Arie Reitsema
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Het programma voor deze avonddienst ziet er als volgt uit: 

1.Voorzang: lied van de maand “Jezus alleen, ik bouw op Hem”(Opw.575)
2.Mededelingen en welkom
3.Votum en groet
4.Zingen: B 46 “Machtig God, Sterke Rots”
5.Gebed
6.Zingen: Psalm 25:2
7.Schriftlezing: Daniel 1
8.Zingen Psalm 119:49
9.Verkondiging. Thema: “Verberg je identiteit niet”
10.Zingen: B 124 “U bent mijn schuilplaats, Heer”
11.Gebed
12.Zingen: B 121 “Heer, u bent mijn leven” (zie bijlage, let op wijziging!)
13.Collecte
14.Zingen: “Glorie aan God” (Opw.354)
15.Zegen

 

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen