Terug naar overzicht

Zondag 30 maart ochtenddienst

  • 30/03/14 - 09:30u
  • Ds. Freddy Gerkema (Amersfoort)
  • Barneveld JFC

Liturgie

 

Welkom & mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: Bundel 65 is (Bron van licht en leven)

Stilte

 

Zingen: Onze hulp (Sela)

Gebed

 

Richtlijn: Deut. 8:7-11, Leviticus 19:9-13

Zingen: Zgz 318 (Wil onze dank aanvaarden)      

 

Voor de kinderen

Kinderlied: opwekking voor kids nr. 230 (heb de Heere lief)

(Kinderen naar de bijbelklas)

 

Lezen: Openbaring 22:15  1 Timotheüs 6:17-19     

Zingen: Psalm 146 (berijming van Heek en Barkema)

 

Preek

Zingen: Psalmen voor Nu 16 (lied van de maand)

Gebed

 

Tijd voor ‘Oase’

 

Collecte

 

Zingen: Bundel 105 is (Wees mijn verlangen)

 

Zegen

Amen lied: LB 425 (Vervuld van uw zegen)

 

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld