Terug naar overzicht

Zondag 29 juni Jeugddienst

  • 29/06/14 - 15:00u
  • André Maliepaard
  • Barneveld JFC

Liturgie 

 

Gastvrouw doet een welkom

 

Lied: – opw.668 “Heer, U bent goed”

Votum en groet

Liederen: – Chris Tomlin “Our God is greater”

– opw.638 “Prijs Adonai”

Gebed

Schriftlezing: 2 Sam.23:8-12

Liederen:  – Sela “Juicht (opw.174) / Hij is verheerlijkt (opw.349)”

– opw.770 “Ik zal er zijn”

Creatief

Preek/overdenking

Liederen: – Whom shall I fear – Chris TomlinI- opw.717 “stil, mijn zie wees stil”

Gebed: André

Lied: opw.727  “Ik val niet uit Zijn hand”

Zegen

 

Gastvrouw bedankt iedereen voor het komen dit seizoen en nodigt iedereen uit voor zondag 28 september

 

Lied: opw.733 “Tienduizend redenen”

 

Collecte bij de uitgang voor het werk in de kerk

Chips, Fris en Koffie

 

 

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld