Terug naar overzicht

Zondag 27 september (ochtend)

 • 27/09/15 - 09:30u
 • Ds. Henk van der Velde
 • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de week ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

 • Het thema van deze dienst is ‘Ruth en de huidige vluchtelingencrisis’
 • De collecte is vanmorgen bestemd voor de erediensten
 • Vandaag is er bijbelklas voor de groepen 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Ze kunnen de kerkzaal verlaten na het zingen van het kinderlied Ik zag een kuikentje
 • Na de dienst is er koffie in de hal
 • Het programma voor deze dienst is als volgt:
 • Mededelingen en welkom
 • Voorzang: Gezang 304: 1-3
 • Votum en groet
 • Zingen: Bundel 1, Heer God, U loven wij…
 • Gebed
 • Wetslezing: Mattheüs 25: 31-40
 • Zingen kinderlied: Bundel 221, Ik zag een kuikentje….
 • Kinderen naar de bijbelklassen.
 • Zingen: Psalm 145: 1 en 5
 • Schriftlezing uit Ruth 2
 • Luisterlied over Ruth door Stef Bos
 • Verkondiging over Boaz en Ruth
 • Zingen: Psalm 146: 3, 4 en 4
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecte
 • Slotzang: Bundel 146, Jezus, hoop van de volken
 • Zegen
 • Amenlied: Bundel 6, Looft de Here, alle gij volken

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld