Terug naar overzicht

Zondag 27 april (ochtend)

  • 27/04/14 - 09:30u
  • Ds. Wieb Dijksterhuis (Ermelo)
  • Barneveld JFC

Liturgie

 

Voor de dienst door het combo: Opw. 661 te zingen (Maak groot onze God/de koning in zijn pracht…)

 

1. Zingen:  Opw. 575 Jezus alleen, Ik bouw op Hem 

2. Stil gebed, Votum, Zegengroet

3. Zingen:  Ps. 92, 1 en 2 (Lied voor de sabbat)

4. Kinderlied: B 247 De Here zegent jou

5. Richtlijn: Col 2, 8-23

6. Zingen:  Opwekking 501 Laat uw vrede heersen in mijn hart (LvM Februari)

7. Gebed

8. Tekst: Mar. 2, 23-28

9. Preek

10. Zingen: Gez. 225 Zingt voor de Heer, een nieuw gezang

11. Gebed 

12. Collecte

13. Zingen: B 148 U bent mijn anker (eigentijdse bewerking Ps. 27)

14. Zegen

15. Wilhelmus 1 en 6

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld