Terug naar overzicht

Zondag 27 april (avond)

  • 27/04/14 - 18:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC
  • Jeugddienst

Vanavond is een jeugddienst, deze wordt daarom in Barneveld in de aula van het Johannes Fontanus College gehouden. 

 

Liturgie jeugddienst 27 april 2014    “Crying out”

 

 

 

Kerkenraad komt binnen

 

Votum en groet: gezongen: sela “votum en groet””

 

Gastvrouw doet een welkom

 

Liederen:

– bundel 132 “Ik verlang naar Uw aanwezigheid”

– bundel 152 “Ik hef mijn ogen op naar de bergen””

 

Gebed

 

Schriftlezing psalm 88

 

Liederen:

– bundel 158 “Uit de diepte roep ik U”

 

– Reni & Elisa “Als het leven soms pijn doet”

 

Luisterlied: Matthijn Buwalda – schreeuwen naar de hemel

 

 

 

Preek/overdenking: ds Henk

 

Lied:

– bundel 143 “zie hoe Jezus daar loopt”

 

Oproep om naar het kruis te gaan

 

Liederen:

– opwekking 751 “ik zie het kruis”

 

– bundel 93 “Heer, U doorgrond en kent mij”

 

 

Gebed

 

Slotlied: André van Zyl “In de hemel is de Heer”

 

Zegen

 

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld