Terug naar overzicht

Zondag 25 mei (ochtend)

  • 25/05/14 - 09:30u
  • Ds. Serge de Boer (Oase Nieuw West
  • Barneveld JFC

Liturgie zondagochtend 25 mei  

 

Mededelingen door ouderling van dienst
1. Voorzang: Psalm 138:1-2
2. Votum, Zegengroet
3. Zingen: Psalm 138:3-4.
4. Gebed
5. Zingen: B87: Ja, ik geloof in Jezus

Kinderen gaan naar de bijbelklassen.
6. Lezen leefregels: Exodus 20:1-17
7. Zingen: B 88 Maak mij rein voor U
8. Lezen: Mattheüs 5:21-26 & 1 Johannes 3:16
9. Preek: Liefde en haat, Leven en dood
10. Zingen: B139 Machtige Heer, grote Verlosser
11. OASE-update
12. Gebed door ouderling van dienst

13. Collecte (kinderen komen terug)
14. Zingen: Gezang 442:1,2,4. Jezus ga ons voor
15. Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld