Terug naar overzicht

Zondag 23 maart MIDDAGdienst

  • 23/03/14 - 16:00u
  • Ds. Wieb Dijksterhuis (Ermelo)
  • Barneveld JFC
  • doopdienst

2014-03-23 - In Gods handen - Doopdienst over Daniël 1

Deze dienst is ’s middags in verband met een doopdienst!

Liturgie Doopdienst 23 maart 2014 16.00 uur JFC
 
1. Zingen: B 156 Wat hou ik van uw huis (ps. 84)
2. Stil gebed, Votum, Zegengroet
3. Zingen: Ps. 81, 1,2
4. Doop

a. Korte inleiding op de doop
Zingen: Opw 706 Zie hoe Jezus lijdt voor mij
b. vragen aan de doopouders
c. kinderen: B 220 Jezus is de Goede Herder
d. doop
e. Zingen:  B 140 Nog voordat je bestond kende hij je naam.

5.  Gebed
6.  Lezen: Daniël 1
7.   Preek
8.   Zingen: PsvN 16 Ik val niet uit zijn hand
10.Gebed
11. Collecte
12. Zingen, geloofsbelijdenis: B 121 Heer u bent mijn leven …
13. Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld