Terug naar overzicht

Zondag 20 september (ochtend)

 • 20/09/15 - 09:30u
 • Ds. Wieb Dijksterhuis (Ermelo)
 • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de week ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

 • Het thema van deze dienst is ‘Vrucht van de Geest’. Gespreksmaterialen voor bespreking in de groeigroep vindt u hier.
 • De 1e collecte is vanmorgen bestemd voor de opleiding van predikanten. Ook is er een extra collecte voor Stichting Bootvluchteling voor noodhulp aan vluchtelingen op de eilanden Lesbos en Kos en in Athene (Griekenland). Van harte aanbevolen.
 • Veel van onze jongeren verblijven momenteel in Putten voor het traditionele Groot Kamp. Bekijk hier foto’s.
 • Vandaag is er alleen bijbelklas voor de groepen 1, 2, 3, 4. Ze kunnen de kerkzaal verlaten na het zingen van het kinderlied Opwekking for kids 5 Liefde, blijdschap, vrede
 • De kerkenraad is blij u te kunnen meedelen dat we invulling gevonden hebben voor de vacature van een jeugdwerker in onze gemeente. Na diverse gesprekken met Marianne Pleijsier zijn we overeengekomen dat zij deze functie gaat vervullen voor 12-16 uur per week. Zij is nu niet aanwezig in de dienst maar wel bij het Groot Kamp dat nu plaatsvindt in Putten. U zult haar nog zeker verder leren kennen.
  jeugdwerker

  Marianne Pleijsier wordt de nieuwe jeugdwerker in onze gemeente.

  Haar bevestiging zal plaatsvinden in de morgendienst van 4 oktober, tegelijk met de bevestiging van Martin Burgerhart als diaken en enkele (jeugd)pastoraal medewerkers.

 • U kunt vanmorgen nog het formulier met de gedragscode in het kader van “De kerk; een veilige plaats” ondertekend inleveren bij de tafel in de hal.
 • Aanstaande donderdag, 24 september, hopen Erinka van der Kruijff en Louk Hendrix in het huwelijk te treden. Er zal een huwelijksdienst zijn om 16:00 uur in het “kerkje op de heuvel” in Kootwijk.
 • Voor zover u het bericht nog niet ontvangen heeft: afgelopen zondag heeft de NGK van Ermelo een beroep uitgebracht op onze predikant, ds. Wieb Dijksterhuis. De kerkenraad feliciteert dominee Dijksterhuis met zijn beroep en wenst hem namens NGK De Ontmoeting alle wijsheid van onze Hemelse Vader toe in het nemen van een beslissing. Deze wordt binnen drie weken verwacht, zo is doorgaans de procedure. Laten we onze predikant en zijn gezin komende tijd in onze gebeden gedenken.
 • In deze dienst zal ds. Dijksterhuis ons voorgaan. Het programma voor de dienst ziet er verder als volgt uit:
  1. Zingen: LBN 216 Dit is een morgen als ooit de eerste2. Stil gebed, Votum, Zegengroet3. Zingen: Ps. 1:1 en 2 (God zorgt en wie Hem volgt draagt vrucht)

  4. Kinderdeel + zang: Opwekking for kids 5 Liefde, blijdschap, vrede

   

  5. Zingen: Opwekking 703 Zoals een hinde smacht (Ps. 42 in de ber. van Opwekking)

  6. Woord voor onderweg  Lukas 6: 43-49

  7. Gebed

  8. Lezen:  Galaten 5: 13-26

  9. Zingen: B 10 Samen in de naam van Jezus

  10. Preek

  11. Zingen:  Gezang: 252 Wat zijn de goede vruchten?

  12. Gebed

  13. Collecte Psalmen voor Nu: 117

  14. Zingen: Gez. 477 Geest van hierboven

  15. Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld