Terug naar overzicht

Zondag 20 april (ochtend)

 • 20/04/14 - 09:30u
 • Ds. Henk van der Velde
 • Barneveld JFC

De Heer is waarlijk op gestaan! Centraal staat vanmorgen het thema Pasen bewijst dat God voor ons is!

 • Bijbelklassen: voor basisschoolgroepen 1 en 2 is er gewone bijbelklas, zij starten in de dienst en vertrekken na signaal van de predikant.
 • Parallelle bijbelklassen zijn er voor basisschoolgroepen 3 en 4, 7 en 8. Zij  gaan voorafgaand aan de dienst direct naar hun lokalen. Ben je nieuw? Vraag onze gastheren/dames bij de ingang waar je moet zijn! Welkom! De kinderen van de groepen 5 en 6 blijven gewoon in de dienst.
 • Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

 

Programma van de dienst

 • Voorzang na binnenkomst kerkenraad, Bundel 58: 1-2: ‘Groot is uw trouw o Heer’
 • Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
 • We zingen Opwekking 174, ‘Juicht, want Jezus is Heer!’ 
 • Votum en groet
 • Gezang 215: 1-3, ‘Christus, onze Heer verrees..’
 • De nieuwe Paaskaars wordt aangestoken
 • Opwekking 428, ‘Genade, zo oneindig groot’
 • Bundel 64: 1-4,  ‘Heer, Ik kom tot U’
 • Gebed
 • Lezenvan het Paasevangelie uit Mattheus 28 vers 1-10
 • Bundel 47:1-4, Daar juicht een toon  
 • Kinderlied: Bundel 211: 1-3, Je hoeft niet bang te zijn
 • Lezen van de preektekst: Romeinen 8: 31-39
 • Psalm 21: 1, 2 en 3 (orgel)
 • Verkondiging:  Pasen bewijst dat God voor ons is!
 • Bundel 135 Opwekking 574, ‘Groot is Hij’  
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecte voor de zending in Zuid-Afrika
 • Bundel 14: 1-3,  U zij de glorie 
 • Zegenbede
 • Amenlied:  Gezang 456: 1

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld