Terug naar overzicht

Zondag 20 april (Belijdenisdienst, 16.00u)

 • 20/04/14 - 16:00u
 • Ds. Henk van der Velde
 • Barneveld JFC
 • Belijdenisdienst

Een bijzondere dienst deze middag, want veertien mensen leggen belijdenis van hun geloof af ten overstaan van onze gemeente. Let op, de dienst heeft een afwijkend aanvangstijdstip: 16.00 uur en is in de aula van het Johannes Fontanus College in Barneveld. 

 • Er is bijbelklas voor de kinderen uit basisschoolgroepen 1,2, 3 en 4. Zij vertrekken op een bepaald punt uit de dienst (wordt aangegeven) en bieden de nieuw belijdende leden iets aan als zij terugkeren in de dienst.
 • Na de dienst koffiedrinken met een traktatie.
 • De onderstaande personen doen belijdenis. Download hier het boekje met hun getuigenissen.
 1. Anne Koster 
 2. Ciska Koning
 3. Geertje Kok
 4. Leanne Takken
 5. Leyda Janssen
 6. Gijsbert Janssen
 7. Riëtte van de Geest
 8. Ronieke van der Kruijff
 9. Marja Kroon
 10. Tanis Molenaar
 11. Wilma Veldhuizen 
 12. Ymke Davelaar
 13. Anne Kingma
 14. Guido van Ee

 

Programma Belijdenisdienst

 

 • Het combo zingt als kerkenraad en catechisanten binnenkomen: 10.000 reasons
 • Welkom en mededelingen
 • Samenzang: Opwekking 589, Ik wil juichen voor U, o Heer
 • Stil gebed, votum en zegengroet
 • Zingen: Zingende Gezegend 161: 1-4, O vlam van Pasen, steek ons aan.
 • Inleiding op het thema van de dienst 
 • Gebed
 • Belijdeniscatechisanten zingen: Psalmen voor Nu, nr. 16
 • Schriftlezing:Jesaja 40: 27-31 (door Anne Koster) en uit Matteus 10: 24-33 (door Tanis Molenaar)
 • Psalm 25: 2 en 6
 • Verkondiging over Jesaja 40: 31
 • Bundel 105, Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
 • Afleggen van de openbare geloofsbelijdenis: 
 • – Voorlezen verzamelgetuigenis  (Wilma Veldhuizen en Leanne Takken)
 • – Lezing uitleg belijdenis-doen
 • – Belijdenisvragen en beloften bezegeld met belijdenistekst
 • – Belijdeniscatechisanten knielen en we bidden hen Gods zegen toe
 • – We zingen hen staande het zegenlied toe:  Opwekking 710, Zegen hen…..   
 • Zie aangepaste tekst hieronder.
 • – Overhandiging belijdenisgeschenken.
 • Voorbede en dankzegging
 • Collecte voor de zending in Zuid-Afrika (Het combo zingt: In de hemel is de HEER)
 • (Tijdens de collecte komt de bijbelklas terug en bieden alle nieuwe belijdende leden iets aan)
 • Opwekking 638, Prijs Adonai
 • Zegenbede
 • Amenlied Gezang 293: 1, Wat de toekomst brengen moge…

 

Opwekking – 10.000 reasons  

Bless the Lord, O my soul
O my soul, worship His holy name
Sing like never before, O my soul
I’ll worship Your holy name

The sun comes up, it’s a new day dawning
It’s time to sing Your song again
Whatever may pass, and whatever lies before me
Let me be singing when the evening comes

Bless the Lord, O my soul
O my soul, worship His holy name
Sing like never before, O my soul
I’ll worship Your holy name

You’re rich in love, and You’re slow to anger
Your name is great, and Your heart is kind
For all Your goodness I will keep on singing
Ten thousand reasons for my heart to find

Bless the Lord, O my soul
O my soul, worship His holy name
Sing like never before, O my soul
I’ll worship Your holy name
And on that day when my strength is failing
The end draws near and my time has come
Still my soul will sing Your praise unending
Ten thousand years and then forevermore

Bless the Lord, O my soul
O my soul, worship His holy name
Sing like never before, O my soul
I’ll worship Your holy name

 

Zingende Gezegend 161: 1-4  (Melodie; “Daar juicht een toon”- Bundel 47)

1

  O vlam van Pasen, steek ons aan,

  de Heer is waarlijk opgestaan!

  De Zoon, die voor geen zonde zwicht,

  de Zoon is als de zon, zo licht!

2

  De Vader laat niet in het graf

  een kind dat zoveel vreugde gaf,

  Hij tilt het uit de kille grond –

  het loopt als vuur de wereld rond.

3

  De oude nacht voorgoed gedood,

  de toekomst kleurt de morgen rood,

  ziehier hoe God vergevend is

  en hoe zijn liefde levend is.

4

  Ziehier het licht van lange duur,

  Zie hier de Zoon, de zon, het vuur;

  o vlam van Pasen, steek ons aan –

  de Heer is waarlijk opgestaan!

 

 

Het zegenlied, Opwekking 710, dat we de catechisanten toezingen, is een bewerkte versie

 

Zegen hen op de wegen die ze ga-aan
Zegen hen op de plekken waar ze sta-aan  
Zegen hen in alles, wat U van hen verlangt
O God zegen hen,  alle dagen lang!

Vader, maak hen tot een zegen
Ga  hen niet voorbij
Regen op hen met uw Geest, Heer
Jezus, kom tot hen
als de Bron van leven

die ontspringt diep in hen.
Breng een stroom van zegen
waarin U zelf steeds mooier wordt voor hen.

Zegen ons waar we in geloof voor leven      
Zegen ons waar we hoop en liefde geven    

Zegen om de ander tot zegen te zijn!           

O God zegen ons, tot in eeuwigheid     

       
Vader maak hen tot een zegen
hier in de woestijn
wachtend op Uw milde regen
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
zijn zij zegenend nabij
van uw liefde delend    

waarin zij zelf tot bron van zegen zijn.

 

Psalmen voor Nu 16

 

Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig;
ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen:
ik heb U nodig, Heer. De rest is overbodig
De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten,
maar ik zal dat nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen.
Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker:
U hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen
en ik kom goed terecht, want dat hebt U gezegd.
De hele nacht lig ik aan God te denken;
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:
ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand.
Want U zult mij niet zomaar laten sterven;
ik hoef niet naar het graf. Want U laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik u moet zoeken:
heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn.  

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld