Terug naar overzicht

Zondag 2 maart ochtenddienst

  • 02/03/14 - 09:30u
  • Ds. Wieb Dijksterhuis (Ermelo)
  • Barneveld JFC
  • Heilig Avondmaal

Liturgie ochtenddienst 2 maart 

 

Zingen: B 68 Heer uw licht en uw liefde schijnen

Stil gebed, gelofte en (zegen)groet

Zingen: B 56 Here der Heren

 

Vingerwijzing: De wet van Gods liefde

Zingen: Ps. 119, 1 en 2

 

Gebed

Tekst: Openb. 19: 1-10

Meditatie

Zingen: B 74 Hier zijn wij Heer bij brood en wijn

 

Avondmaal

Tafel 1:  kinderlied B 212 (Stel mijn vertrouwen op mijn Heer mijn God)

Tafel 2  Ps. 34, 1 en 2 (combo aan tafel)

Tafel 3  B 121, 1 en 2 (2)

Tafel 4  Psalmen voor nu 16 Ik val niet uit uw hand (luisterlied) Lied van de maand

Tafel 5  B 98 Door uw genade, Vader

Tafel 6   Ps. 85, 1 en 3

Tafel 7:  B 137 Er is een dag

(reserve . B 4 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft)

 

Gebed

Collecte (kinderen terug uit Bijbelklassen)

 Zingen: B 58 Groot is uw trouw o Heer

 

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld