Terug naar overzicht

Zondag 18 mei (ochtend)

  • 18/05/14 - 09:30u
  • Ds. Wieb Dijksterhuis (Ermelo)
  • Barneveld JFC
  • Viering Avondmaal

Liturgie morgendienst 18 mei 2014. 

Zingen: B 143 Zie hoe Jezus daar loopt (loflied)

Stil gebed, gelofte en (zegen)groet

Zingen:  Ps. 110, 1, 2 en 3

Gebed

Lezen: 1 Kor, 15, 20-28

Meditatie

Zingen: B 127 Aan uw voeten Heer is de hoogste plaats

Avondmaal

Tafel 1:  kinderlied B 258 Als je veel van iemand houdt

(kinderen naar de bijbelklassen)

Tafel 2  Ps. 8, 1-3

Tafel 3  Gez. 460, 1 en 3 (Oud) Loof de koning

Tafel 4  Gethsemané (Sela) – Luisterlied

Tafel 5  Ps. 97, 1 en 6

Tafel 6   B. 62 Majesteit

Tafel 7:  B 80 Mijn Jezus, Mijn redder

Gebed

Richtlijn: De wet van Gods liefde

Zingen: B 133 Over al wat leeft (lied van toewijding)

 

Collecte

Zingen: Gez. 416 (nieuwe liedboek. Lied van de maand mei)

Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld