Terug naar overzicht

Zondag 18 mei (avond)

  • 18/05/14 - 18:30u
  • Ds. Charlie Lodewijk
  • Barneveld JFC
  • Viering Avondmaal

Liturgie zondagavonddienst 18 mei

Voorzang: ELB 376

Votum en groet

Zingen: Ps. 103 : 1 

Gebed

Zingen: Ps. 103 : 5

Viering van het Heilig Avondmaal

Na de viering: Gez. 476 : 2

Schriftlezing: Matt. 28:16-20; Rom. 6 : 1–14

Tekst: zondag 26

Zingen: Gez. 476 : 3 en 5

Verkondiging

Zingen: Gez. 87

Gebed

Collecte

Geloofsbelijdenis

Zingen: Ps. 89 : 1 en 11

Zegen

Gez. 48:10

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld