Terug naar overzicht

Zondag 16 augustus (ochtend)

 • 16/08/15 - 09:30u
 • Ds. Willem Smouter (Apeldoorn)
 • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

 • Er is vakantiebijbeklas voor de groepen 1 t/m 4. Ze kunnen de kerkzaal verlaten na het zingen van het lied ‘We hebben allemaal wat’ Kinderen van onze gasten zijn ook van harte uitgenodigd mee te gaan. Bij de uitgang worden ze opgevangen door de begeleidende medewerkers.
 • De collecte is vanmorgen bestemd voor de steunbehoevende kerken.
 • In voorkomende gevallen kunt u deze week bij afwezigheid van uw kringouderling contact opnemen met de wijkpredikant of met de ouderling van dienst, Ton Veldhuizen.
 • Het programma voor deze dienst is als volgt:

 

 • B 60 Als een hert
 • Ps 8: 1, 2, 6
 • gebod
 • B 66 Vader vol van vrees en schaamt
 • Gebed
 • kinderlied ‘We hebben allemaal wat’
 • B 105 Wees mijn verlangen
 • Schriftlezing Marcus 7: 1-23
 • Preek
 • Ps 15: 1-4
 • gebed
 • Gez 231: 1, 3., 4
 • coll
 • Gez 255: 1-3
 • Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld