Terug naar overzicht

Zondag 15 juni (ochtenddienst)

  • 15/06/14 - 09:30u
  • Ds. Wieb Dijksterhuis (Ermelo)
  • Barneveld JFC
  • Zondag voor de lijdende kerk

In deze dienst:

staan we stil bij onze vervolgde broeders en zusters wereldwijd, het is vandaag zondag voor de lijdende kerk. Bid u mee voor hen?

 

– is er apart bijbelonderwijs voor kinderen. Kinderen van basisschoolgroepen 3,4, 7 en 8 beginnen vanmorgen niet in de dienst, maar direct in hun eigen lokaal met de bijbelklas c.q. leergroep. U kunt ze daar naartoe brengen. Weet u niet waar u moet zijn? Vraag het de gastheren/-vrouwen bij de ingang van de kerk. In het gebouw staan tevens bordjes die de route aangeven. Kinderen kunnen na afloop van de dienst bij de lokalen worden opgehaald. Kinderen uit de basisschoolgroepen 1 en 2 starten in de dienst en verlaten de zaal na het zingen van het lied ”k Ben veilig in Jezus’ armen’. Vrijwilligers nemen de kinderen mee naar de juiste lokalen. Voor het einde van de dienst keren ze weer terug op hun plaats. Voor de kinderen van groepen 5 en 6 is er vandaag geen apart bijbelonderwijs.

 

– is de collecte bestemd voor ‘bijzondere doeleinden’

 

– wijzen we u er vast op dat er vanmiddag vanaf 16.00 uur een speciale kinderdienst is in de aula van het Johannes Fontanus College voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

 

– wordt u na afloop van harte uitgenodigd om met elkaar koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.

Koffiedrinken bij NGK De Ontmoeting in Barneveld.

 

 

 

Koffiedrinken na afloop van de dienst 
in NGK De Ontmoeting in Barneveld.

 

 


Het programma voor deze dienst ziet er als volgt uit:

 

1. Zingen: Bundel 124 ‘U bent mijn schuilplaats Heer’ (Lied van troost)

 

2. Stil gebed, votum, zegengroet

3. Zingen: Ps. 145 (Psalmen voor Nu LvM Juni) Adem om van U te zingen

4. Kindermoment: B 218 Ik ben veilig in Jezus’ armen

Kinderen vertrekken naar de bijbelklassen

5. Richtlijn: 1 Tim 2, 1/6

6. Zingen: Gez. 392 Blijf mij nabij wanneer het duister daalt.

7. Gebed

8. Tekst: Jer. 29, 1-23

9. Preek

10. Zingen: Gez. 285 Geef Vrede Heer, geef vrede

11. Voorbede

12. Collecte

13. Zingen: Opw 124 Ik bouw op U mijn schild en mijn verlosser

14. Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld