Terug naar overzicht

Zondag 13 september (ochtend)

 • 13/09/15 - 09:30u
 • Ds. Henk van der Velde, Ds. Wieb Dijksterhuis (Ermelo)
 • Barneveld JFC
 • Startdienst kerkelijk seizoen 2015/2016

Welkom in deze dienst waarin we aftrappen voor het komende kerkelijke seizoen! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als audiobestand of Word-document via deze pagina (scroll even naar beneden).

 • In verband met Startzondag is er vandaag maar één dienst.
 • Het thema vandaag is ‘Leren van Jezus’.
 • De collecte is bestemd voor het werk in de gemeente.
 • Na afloop hiervan is er koffie met wat lekkers. Daarna starten de fiets en wandelactiviteiten, bij goed weer. Het startzondagteam onder leiding van Gerrit Takken heeft hierin de leiding. Op deze pagina wordt zaterdag vermeld of de buitenactiviteiten daadwerkelijk doorgaan.
 • Vandaag gaan onze beide predikanten, Wieb Dijksterhuis en Henk van der Velde samen voor in de dienst.
 • Voor de kinderen van de groepen 1,2,3,4,5 en 6 zijn er bijbelklassen. Zij verlaten de dienst op aangeven van de predikant.
 • Het programma van de dienst ziet er als volgt uit:
  Zingen: Opwekking 767: ‘Familie’.
  Zingen B 59: Heer wat een voorrecht (Het lied van de wijngaard)
  Opwekking for kids 230: Heb de Here lief
  Stil gebed, votum en zegengroet
  Zingen:  Ps. 90, 1 en 8
  Voor de kinderen
  Zingen: Kindermedley (Wat moet je doen om bij Jezus te horen)
  B 224 Lees je Bijbel (met gebaren); (Wat lees je in die Bijbel?)
  Opwekking for kids 180 ‘Je mag er zijn’
  Opwekking for kids 91;’Prijs de Heer’ (Wat ga jij dan doen?)
  Opwekking for kids 100: ‘Sta eens even op’ (gebed)
  Opwekking for kids 118: ‘Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus’ (kinderen gaan hierna naar de bijbelklassen)
  Gebed
  Lezen tekst: Joh. 15, 1-17
  Zingen: B 20, 1-14 (melodie Ps. 132 Liedboek)
  Preek
  Zingen: Zingend Gezegend: 70, 1-3 (melodie Ps. 84)
  Zingen B 91 Heer ik kom tot U (inleiding voor het gebed)
  Gebed
  Collecte (Luisteren naar Lied van de Maand PvN 117 Alle eer aan God)
  Zingen: B 68 Heer uw licht en uw liefde schijnen
  Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld