Terug naar overzicht

Zondag 02 augustus (ochtend)

 • 02/08/15 - 09:30u
 • Ds. Henk van der Velde
 • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

 • Het thema van deze dienst is ‘Verankerd leven’
 • Er is vakantiebijbeklas voor de groepen 1 t/m 4. Ze kunnen de kerkzaal verlaten na het zingen van het ‘Ken je Gods gebod: woorden één tot tien?’ Kinderen van onze gasten zijn ook van harte uitgenodigd mee te gaan. Bij de uitgang worden ze opgevangen door de begeleidende medewerkers.
 • De collecte is vanmorgen bestemd voor de opleiding van predikanten.
 • In voorkomende gevallen kunt u deze week bij afwezigheid van uw kringouderling contact opnemen met de wijkpredikant of met de ouderling van dienst, Dick van Ee.
 • Vandaag zal de 2e dienst een gezamenlijke dienst met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt zijn om 16.30 uur in gebouw De Burcht aan de Van Schothorststraat 24 in Barneveld. Het betreft een sing-in.
 • Het programma voor de dienst van vanmorgen ziet er als volgt uit:
  Voorzang: Gezang 319: 1-3
  Votum en groet
  Zingen: Bundel 9: 1 en 2, Abba Vader
  Gebed
  Wetslezing: Exodus 19: 1-17 en Deut 6: 4-5
  Zingen kinderlied: Ken je Gods gebod: woorden één tot tien? (Melodie: Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht) Zingen: Psalm 90: 1 en 2
  Schriftlezing uit Hebreeën 4: 14-16; 6: 18b-20; 8:1-2
  Verkondiging n.a.v. Exodus 25: 8-9 (25:40; 27:8; 39:42-43; 40: 34-35)
  Zingen:  Gezang 440: 1, 2 en 4
  Dankgebed en voorbeden
  Collecte
  Slotzang: Bundel 154, Wees standvastig
  Zegen
  Amenlied: Psalm 90: 8

 

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld