Terug naar overzicht

Trouwdienst Laurens van der Hart en Tonke Koppelaar

  • 09/07/21 - 15:00u
  • ds. Reinier Drop
  • Anders: Anders:

De trouwdienst van Laurens van der Hart en Tonke Koppelaar is vrijdag 9 juli te volgen via de volgende livestream:  https://kerkdienstgemist.nl/stations/2217-St-Nicolaaskerk

Liturgie trouwdienst

9 juli 2021

Laurens van der Hart en Tonke Koppelaar

St. Nicolaaskerk Ravenswaaij

Voorganger: ds. Reinier Drop
Organist: Harm Kieskamp
Muzikanten: Mark, Lienke, Margot, Daan en Eline

Welkom door Maarten & Carlijn

Binnenkomst bruid met vader

Votum en groet

Zingen: Vul dit huis met uw glorie

Gebed 

Zingen: Beautiful Things (Gungor)

All this pain
I wonder if I’ll ever find my way
I wonder if my life could really change at all
All this earth
Could all that is lost ever be found
Could a garden come up from this ground at all?

You make beautiful things
You make beautiful things out of the dust
You make beautiful things
You make beautiful things out of us

All around
Hope is springing up from this old ground
Out of chaos life is being found in You

You make beautiful things
You make beautiful things out of the dust
You make beautiful things
You make beautiful things out of us

You make beautiful things
You make beautiful things out of the dust
You make beautiful things
You make beautiful things out of us

You make me new, You are making me new
You make me new, You are making me new

You make beautiful things
You make beautiful things out of the dust
You make beautiful things
You make beautiful things out of us

Lezen uit de Bijbel: 1 Johannes 4: 7-21
door Hans van der Hart

7 Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 9En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. 11 Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 12 Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. 13 Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. 14En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. 15 Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. 16 Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. 17 Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. 18De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 19 Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. 20 Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. 21 We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.

Zingen: Wij blijven geloven

Preek:
door ds. Reinier Drop

Zingen: Lichtjes in de mist (Matthijn Buwalda)

Voor mij is Hij de hemel die de aarde kust als milde regen.
En niet een waterdicht systeem dat ons van boven is gegeven.
Voor mij is Hij een vrouw waaruit het leven wordt geboren. 
En niet het spook dat oorlog zoekt en najaagt wat hij heeft verloren.
Voor mij is Hij een kind dat overstroomt van liefde.
Ik zie hem in het licht, dwars door de wolken, dat zegt: wat heb je eigenlijk te verliezen?

De mist van het mysterie
is het mooiste in het dal.
De kern is onbereikbaar
en toch is ze overal.
En net als ik denk te weten,
blijkt dat ik me heb vergist.
We zwerven tot we thuis zijn,
we zwerven langs lichtjes in de mist.

Voor mij is Hij de stilte van geluk en van verdriet.
Van alles dat geen naam heeft, de schoonheid van het niets.
Hoe langer ik Hem ken, hoe meer ik zelf verdwijn.
En denk: als ik dan maar geloof, dat Hij wel is wie Hij zal zijn

De mist van het mysterie
is het mooiste in het dal.
De kern is onbereikbaar
en toch is ze overal.
En net als ik denk te weten,
blijkt dat ik me heb vergist.
We zwerven tot we thuis zijn,
we zwerven langs lichtjes in de mist.

On be reik baar
On be reik baar
On be reik baar
Dichtbij
Mij

Laurens en Tonke lezen brieven voor

Uitleg over het Bijbelse huwelijk

Trouwgeloften 

Uitwisselen van de ringen
door Tobe Kieskamp

Zegen

Zingen: Psalm 134: 3, 1
onder begeleiding van orgel

Uitreiken trouwbijbel
door de ouderling van dienst

Voorbeden en dank

Slotlied: Lof, aanbidding (Sela)

Zegen

 

 

Dienst beluisteren: