Terug naar overzicht

Trouwdienst Henk van Milligen en Anzelien Davelaar (09-06-2021)

  • 09/06/21 - 14:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Binnenkomst bruid (aanwezigen gaan staan)

Welkomstwoord

Voorzang Sela “Breng ons samen”

Votum & Groet

Zingen: Opwekking 733

De zon komt op, maakt de morgen

wakker; mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt

en wat mij mag overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.

 

-Refrein-

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;

tienduizend redenen tot dankbaarheid.

 

-Refrein-

En op die dag, als mijn kracht

vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

 

-Refrein 2x-

Verheerlijk zijn heilige naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.

 

-Refrein 2x-

 

Verheerlijk zijn heilige naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.

Gebed om Gods zegen

Zingen: Psalm 42 vers 1 en 3

‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,

Schreeuwt niet sterker naar ‘t genot

Van de frisse waterstromen,

Dan mijn ziel verlangt naar God.

Ja, mijn ziel dorst naar den Heer’;

God des levens, ach, wanneer

Zal ik naadren voor Uw ogen,

In Uw huis Uw Naam verhogen?

 

O mijn ziel, wat buigt g’ u neder?

Waartoe zijt g’ in mij ontrust?

Voed het oud vertrouwen weder;

Zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust;

Want Gods goedheid zal uw druk

Eens verwisslen in geluk.

Hoop op God, sla ‘t oog naar boven;

Want ik zal Zijn Naam nog loven.

Schriftlezing: Spreuken 3: 1-8 (NBV)

Prediking Spreuken 3:3

Zingen: Ik zal er zijn

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

 

Een boog in de wolken als teken van trouw,

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,

ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

 

 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

 

O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Lezing huwelijksformulier

Afleggen van de huwelijksgeloften

Zingen: Psalm 134:2

Heft uwe handen naar omhoog,

Slaat naar het Heiligdom uw oog,

En knielt eerbiedig voor Hem neer;

Looft, looft nu aller heren HEER.

Bevestiging en inzegening

Zingen (staande): Psalm 134:3

Dat ‘s HEEREN zegen op u daal’;

Zijn gunst uit Sion u bestraal’;

Hij schiep ‘t heelal, Zijn naam ter eer;

Looft, looft dan aller heren HEER.

Overhandiging huwelijksgeschenk

Zingen: Opwekking 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.

Zegen mij op de plek waar ik zal staan.

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.

O God, zegen mij alle dagen lang!

 

Vader, maak mij tot een zegen;

ga mij niet voorbij.

Regen op mij met uw Geest, Heer,

Jezus, kom tot mij

als de Bron van leven,

die ontspringt, diep in mij.

Breng een stroom van zegen,

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

 

Zegen ons waar we in geloof voor leven.

Zegen ons waar we hoop en liefde geven.

Zegen om de ander tot zegen te zijn.

O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;

hier in de woestijn.

Wachtend op uw milde regen,

om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.

Van uw liefde delend,

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotzang (staande): Opwekking 334

Heer Uw licht en Uw liefde schijnen

waar U bent zal de nacht verdwijnen

Jezus licht van de wereld vernieuw ons

levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons

schijn in mij, schijn door mij

 

-Refrein-

kom Jezus kom

vul dit land met Uw heerlijkheid

kom heilge geest stort op ons Uw vuur

zend Uw rivier

laat Uw heil heel de aard vervullen

spreek Heer Uw woord dat het licht overwint

 

Heer ik wil komen in Uw nabijheid

uit de schaduwen in Uw heerlijkheid

door het bloed mag ik U toebehoren

leer mij toets mij Uw stem wil ik horen

schijn in mij, schijn door mij

 

-Refrein-

staan wij oog in oog met U Heer

daalt Uw stralende licht op ons neer zichtbaar tastbaar

word U in ons leven

U volmaakt wie volkomen zich geven

schijn in mij, schijn door mij

-Refrein-

Zegenbede (staande)

Mededeling

 

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen