Terug naar overzicht

Openluchtdienst (18-07-2021), Zeumerseweg 41 te Voorthuizen

  • 18/07/21 - 10:00u
  • Ds. A. Buursema (GKv Barneveld)
  • Anders: Anders:

Welkom in deze dienst !

Voorganger: Ds. Atze Buursema

Votum en groet (Sela)

Zingen: NLB 216 (Dit is een morgen als eens de eerste)
Gebed
Lezen Romeinen 6, 16-23
Zingen: HH 486 (Laat ons Christus zien)
Lezen: Galaten 5, 13-26
Preek
Zingen: NLB 912 (Neem mijn leven laat het Heer)
Wet van God: NLB 311 (mannen en vrouwen)
Gebed
Collecte
Zingen: NLB 150a (Geprezen zij God)
Zegen