Terug naar overzicht

Ochtendienst Kerk aan het Plein (23-01-2022)

  • 23/01/22 - 10:00u
  • Ds. Atze Buursema
  • Voorthuizen Kerkgebouw
Votum en groet (Sela)
Zingen: Thuis (Sela)
Gebed
Kindmoment
Zingen: HH 608
Lezen: Johannes 2, 13-25
Zingen: Psalm 69, 3 (Zingend door de tijd)
Preek over Johannes 2, 13-22
Zingen: HH 23 (Wat hou ik van Uw huis)
Geloofsbelijdenis
Gebed
Collecte
Zingen: HH 352 (Jezus’ liefde voor mij)
Zegen
Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen