Terug naar overzicht

Ochtendienst Kerk aan het Plein (09-01-2022) – online –

  • 09/01/22 - 10:00u
  • Br. Jetze Baas (GKv Barneveld)
  • Voorthuizen Kerkgebouw
Voorganger: br. Jetze Baas
Collecte: Eredienst/St. Bootvluchteling

Thema: Geloof jij het echt?

Welkom

Naderen tot God

a. Votum: Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen.

b. Zegengroet

Aanbidding:

a. Hemelhoog 707 Kom als je honger hebt of dorst.

b. Gebed om de opening van het Woord.

Luisteren naar God:

a. Bijbellezing: Jesaja 60: 1-6; Mattheus 2: 1-12

b. Zingen: Psalm 72: 5.6 DNP ‘Leve de Koning!’ roepen mensen.

c. Verkondiging: Geloof je het echt?

Reageren naar God

a. Kort gebed

b. Zingen: Hemelhoog 220: 1, 2 Wij knielen voor uw zetel neer.

c. Leven uit Christus Colossenzen 3: 12 – 15.

d. Zingen: Hemelhoog 420 Heer, wijs mij uw weg

e. Voorbede

f. Collecte

Op weg met God

a. Slotlied: Nieuw liedboek 705 Ere zij aan God de Vader

b. Zegen

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen