Terug naar overzicht

Ochtenddienst Kerk aan het Plein (31-10-2021)

  • 31/10/21 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Voorthuizen Kerkgebouw
  • Heilig avondmaal
Dienstdoend ambtsdrager: Sietske Zuurman
Collecte: Diaconie ( GKV)

Verwelkoming.

Zingen: HH 518, Heer, U doorgrond en kent mij

Votum en groet

Zingen: Psalm 36: 2 DNP – Zie tekst hieronder

 

Gebed om Gods zegen

Kinderlied: HH 327, Diep diep diep als de zee (Daarna kids naar de bijbelklas) Zie https://www.youtube.com/watch?v=mTq2oZh6Quo

Lezing van Psalm 36: 1-13

Verkondiging ter voorbereiding op de viering van het avondmaal

 

Zingen: HH 294: 1-3. De Rivier

Viering van het avondmaal

Zingen: HH 588: 1, Halleluja, Lof zij het lam.

Dankgebed – met aandacht voor de Bijbelzondag van het NBV

 

Collecte

Slotzang: HH 588: 2, aanbidt de Vader in het woord

Zegenbede

 

 

De Nieuwe Psalmberijming Ps 36: 2

2. Uw liefde raakt het hemelblauw. Tot in de wolken reikt uw trouw. Geen mens kan U doorgronden. Uw oordeel is onpeilbaar diep. U zorgt voor alles wat U schiep; uw trouw wijkt geen seconde. Uw liefde, God, maakt rijk en blij! Hier in uw huis genieten wij van wat U ons wilt geven. Uw bron schenkt aan wie dorstig is het levend water, helder, fris. Uw licht verlicht ons leven.

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen