Terug naar overzicht

Ochtenddienst kerk aan het Plein (23-04-2023)

  • 23/04/23 - 10:00u
  • ds. Reinier Drop
  • Voorthuizen Kerkgebouw
Thema: Genade
Voorganger: Ds. Reinier Drop
Dienstdoend ambtsdrager: Dirk Koster
Collecte: predikantenopleiding (NGK)
De liturgie is als volgt:
Welkom OVD

Zingen: HH 23 Wat hou ik van uw huis 

Stil moment

Votum en groet

Zingen: Opw 542 God van trouw

Gebed

Zingen: kinderlied Lied 10 geboden <kinderen naar de bijbelklassen>

Schriftlezing ter verkondiging: Lucas 5:1-11, Efeze 2:1-10

Verkondiging

Zingen: HH 298 Genade zo oneindig groot

Mededelingen OVD

Gebed

Collecte <Terugkomst kinderen>

Zingen: HH 171 Geprezen zij de Heer

Zegen

 

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen